010: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Вітчизняний екологічно чистий антикорозійний матеріал “Антикор-Янтар”
  (1999) Нарбут, А.; Ісаєв, Сергій; Чернишов, В.; Гутніченко, Т.
  Створений екологічно чистий антикорозійний матеріал на основі ізопрен-ізобутиленового ко- полімеру. З використанням ротаційної віскозиметрії, акустичної спектроскопії та радіоспектроскопії досліджено реакцію між ізопрен-ізобутиленовим кополімером та хіноїдними отверджувачами. Розроблено технологію одержання хімічно стабільного композитного матеріалу, вивчено фізичні та механічні властивості матеріалу, визначено напрямки його використання.
 • Item
  Ресурсні можливості розвитку енергетики в Україні на базі відновлювальних і невідновлювальних джерел енергії
  (1999) Карпенко, В. І.; Лошицький, П.; Хімюк, К.
  The current state and The State Program of the development of energetics in Ukraine has been analyzed. Because funds of unrenewal energy sources are limited the development option on these sources of energy has no perspective for Ukrainian economy and the environmental situation. At the same time the potential of the renewal energy sources exaggerates the current demand. Reorientation of energetics development in Ukraine on the intensification of unrenewal resource reservation and use of renewal energy resources has been proved.
 • Item
  Теплова електростанція і довкілля
  (1999) Ісаєв, Сергій; Тітов, І.
  The character of effect of thermal power plants on the environment is analysed, taking into consideration modern ecological conditions in Ukraine. On the basis of common conclusions the particular guidelines for Tripilska SRPP are made.
 • Item
  Верифікація екологічного клітинного маркера низьких доз радіаці
  (1999) Малюк, В.; Стеченко, Л.; Куфтирєва, Т.; Бідна, Л.
  Досліди поставлено на ювенільних щурах за 3-факторним планом. Тварини опромінювались 60 Со у дозах 30 і 100 сГр й одержували сукцинат і цитрат натрію з молоком їхніх матерів. Мультифакто- рні ефекти на кількість недозрілих фолікулів у яєчниках досліджувалися через 1 і 5 днів після опромінення. Результати верифікації засвідчили, що запропонований маркер насправді відрізняється високою чутливістю до радіаційного опромінення та спроможний коректно й адекватно відображати загальну біологічну реакцію на радіацію, а також її модифікацію радіопротекторними метаболітами.
 • Item
  Експериментальні дослідження тривалого впливу внутрішнього опромінення на функцію нервово-м’язового апарату та мутагенез в соматичних клітинах у лабораторних щурів
  (1999) Замостян, В.; Алесіна, М.; Бондар, О.; Боринець, Л.; Дзіцюк, В.; Карпенко, Н. О.
  В даній роботі було проаналізовано вплив внутрішнього іонізуючого опромінення на функціональні властивості скелетної м’язової тканини та структуру хромосом. Було показано, що в тварин з внутрішнім опроміненням відбувається наростання контрактурних явищ під час тривалої непрямої електростимуляції, а в деяких випадках також спостерігається втрата здатності до стійкої скоротливої діяльності. В клітинах кісткового мозку при внутрішньому опроміненні спостерігається збільшення кількості аберантних клітин за рахунок поліплоїдії. Суттєвих змін частоти хромосомних аберацій типу дицентриків і парних фрагментів не виявлено.