010: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Вітчизняний екологічно чистий антикорозійний матеріал “Антикор-Янтар”
  (1999) Нарбут, А.; Ісаєв, Сергій; Чернишов, В.; Гутніченко, Т.
  Створений екологічно чистий антикорозійний матеріал на основі ізопрен-ізобутиленового ко- полімеру. З використанням ротаційної віскозиметрії, акустичної спектроскопії та радіоспектроскопії досліджено реакцію між ізопрен-ізобутиленовим кополімером та хіноїдними отверджувачами. Розроблено технологію одержання хімічно стабільного композитного матеріалу, вивчено фізичні та механічні властивості матеріалу, визначено напрямки його використання.
 • Item
  Ресурсні можливості розвитку енергетики в Україні на базі відновлювальних і невідновлювальних джерел енергії
  (1999) Карпенко, В. І.; Лошицький, П.; Хімюк, К.
  The current state and The State Program of the development of energetics in Ukraine has been analyzed. Because funds of unrenewal energy sources are limited the development option on these sources of energy has no perspective for Ukrainian economy and the environmental situation. At the same time the potential of the renewal energy sources exaggerates the current demand. Reorientation of energetics development in Ukraine on the intensification of unrenewal resource reservation and use of renewal energy resources has been proved.
 • Item
  Теплова електростанція і довкілля
  (1999) Ісаєв, Сергій; Тітов, І.
  The character of effect of thermal power plants on the environment is analysed, taking into consideration modern ecological conditions in Ukraine. On the basis of common conclusions the particular guidelines for Tripilska SRPP are made.
 • Item
  Верифікація екологічного клітинного маркера низьких доз радіаці
  (1999) Малюк, В.; Стеченко, Л.; Куфтирєва, Т.; Бідна, Л.
  Досліди поставлено на ювенільних щурах за 3-факторним планом. Тварини опромінювались 60 Со у дозах 30 і 100 сГр й одержували сукцинат і цитрат натрію з молоком їхніх матерів. Мультифакто- рні ефекти на кількість недозрілих фолікулів у яєчниках досліджувалися через 1 і 5 днів після опромінення. Результати верифікації засвідчили, що запропонований маркер насправді відрізняється високою чутливістю до радіаційного опромінення та спроможний коректно й адекватно відображати загальну біологічну реакцію на радіацію, а також її модифікацію радіопротекторними метаболітами.
 • Item
  Експериментальні дослідження тривалого впливу внутрішнього опромінення на функцію нервово-м’язового апарату та мутагенез в соматичних клітинах у лабораторних щурів
  (1999) Замостян, В.; Алесіна, М.; Бондар, О.; Боринець, Л.; Дзіцюк, В.; Карпенко, Н. О.
  В даній роботі було проаналізовано вплив внутрішнього іонізуючого опромінення на функціональні властивості скелетної м’язової тканини та структуру хромосом. Було показано, що в тварин з внутрішнім опроміненням відбувається наростання контрактурних явищ під час тривалої непрямої електростимуляції, а в деяких випадках також спостерігається втрата здатності до стійкої скоротливої діяльності. В клітинах кісткового мозку при внутрішньому опроміненні спостерігається збільшення кількості аберантних клітин за рахунок поліплоїдії. Суттєвих змін частоти хромосомних аберацій типу дицентриків і парних фрагментів не виявлено.
 • Item
  Механізми впливу монойодоцтової кислоти на систему гемостазу в процесі моделювання артеріосклерозу менкебергівського типу
  (1999) Дикуха, І.; Досенко, В.; Колодченко, Є.; Плєнова, О.
  В результаті проведених досліджень системи гемостазу кролів після внутрішньовенного введення монойодоцтової кислоти в процесі моделювання менкебергівського артеріосклерозу було встановлено, що монойодацетат запускає каскад згортання крові, збільшуючи при цьому показники загального протеолізу, сприяє активації зсідальної і фібринолітичної систем. Відповідно активується і система інгібіторів протеїназ. Пригнічення активності фібриназимонойодацетатом перешкоджає утворенню повноцінного згортка навіть за підвищеного рівня фібриногену, що також може мати значення в патогенезі саме артеріосклерозу Менкеберга.
 • Item
  Intranuclear and cytoplasmic inclusions in epidermal and parenchyma cells of siberian pea
  (1999) Chernyshov, D.
  The nuclei and cytoplasm of growing epidermal and parenchyma cells of Siberian pea are characterized by the presence of spherical bodies. These structures are Feulgen-negative but stain positively with Methyl green — Pyronin and Azure B for the presence of RNA and with Fast green and Bromo phenol blue for basic proteins. At the ultrastructural level, the bodies consist of closely packed fibrils and are distinguished as morphologically changing structures. These inclusions are non-viral in nature and present in0 normal, healthy cells.
 • Item
  Виділення та дослідження тіамінзв’язуючих білків з різних тканин щурів, насичених тіаміном
  (1999) Янчій, О.; Пархоменко, Ю.; Донченко, Галина
  За допомогою афінної хроматографії на тіамін-N-4-азобензоїл-е-амінокапроїлгідразидосефарозі 4В і гель-фільтрації на сефадексі 0-100 були виділені тіамінзв’язуючі білки (ТЗБ) із мозку, печінки та нирок щурів. Ізольовані ТЗБ із печінки та нирок так само, як описаний раніше ТЗБ із мозку щурів, були біфункціональними: поряд із здатністю специфічно зв’язувати тіамін вони проявляли здатність вибірково гідролізувати фосфорні ефіри вітаміну В. ТЗБ, виділені з трьох тканин, відрізнялись один від одного як за молекулярною масою, так і за здатністю гідролізувати фосфорні ефіри тіаміну. Питома тіамінзв’язуюча активність зростала в ряду: ТЗБ мозку < ТЗБ печінки < ТЗБ нирок. Молекулярна маса ТЗБ, згідно з даними гель-фільтрації, для білка з мозку становила близько 100 кДа, печінки — 93 кДа, нирок — 90 кДа.
 • Item
  Палінологічна характеристика верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля
  (1999) Безусько, Людмила; Безусько, Алла
  Стаття узагальнює матеріали палінологічних досліджень верхньоплейстоценових лесів 10 розрізів Волино-Поділля. Наведено палінологічні критерії для обгрунтування основних етапів формування лесів верхнього плейстоцену (лес-І та лес-ІІ). Встановлено родовий та видовий склад викопної флори лободових. Наведено результати екологічного аналізу видів лободових у викопних флорах (міжльодовикової, міжстадіальних та стадіальних) верхнього плейстоцену Волино-Поділля.
 • Item
  Основні домінантні комплекси пилкових спектрів поверхневих проб ґрунтів степової зони України
  (1999) Безусько, Людмила; Безусько, Алла
  Стаття продовжує серію робіт авторів, присвячену розробці питань вдосконалення прийомів інтерпретації результатів спорово-пилкового аналізу для цілей палеоботанічних реконструкцій. Вперше за результатами палінологічного та геоботанічного вивчення 66 поверхневих проб наведено типологію субфосильних пилкових спектрів для лівобережної та правобережної частин степової зони України (19 домінантних комплексів пилку трав’янистих рослин).