Експериментальні дослідження тривалого впливу внутрішнього опромінення на функцію нервово-м’язового апарату та мутагенез в соматичних клітинах у лабораторних щурів

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Замостян, В.
Алесіна, М.
Бондар, О.
Боринець, Л.
Дзіцюк, В.
Карпенко, Н. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В даній роботі було проаналізовано вплив внутрішнього іонізуючого опромінення на функціональні властивості скелетної м’язової тканини та структуру хромосом. Було показано, що в тварин з внутрішнім опроміненням відбувається наростання контрактурних явищ під час тривалої непрямої електростимуляції, а в деяких випадках також спостерігається втрата здатності до стійкої скоротливої діяльності. В клітинах кісткового мозку при внутрішньому опроміненні спостерігається збільшення кількості аберантних клітин за рахунок поліплоїдії. Суттєвих змін частоти хромосомних аберацій типу дицентриків і парних фрагментів не виявлено.
In the above investigation the influence of the internal ionizing irradiation on the functional properties of the skeletal muscle tissue and structural changes of chromosomes it induces were analyzed. The growth of contraction pattern during the prolonged indirect electrical stimulation was observed and in some cases the loss of ability to contract was demonstrated in exposed animals. In bone marrow cells the.
Description
Keywords
внутрішнє опромінення, нервово-м'язовий апарат, дослідження на щурах
Citation
Експериментальні дослідження тривалого впливу внутрішнього опромінення на функцію нервово-м'язового апарату та мутагенез в соматичних клітинах у лабораторних щурів / В. П. Замостян, М. Ю. Алесіна, О. Ю. Бондар, Л. В. Боринець, В. М., Дзіцюк, Н. О. Карпенко // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 10 : Біологія та екологія. - С. 26-30.