Основні домінантні комплекси пилкових спектрів поверхневих проб ґрунтів степової зони України

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Безусько, Людмила
Безусько, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття продовжує серію робіт авторів, присвячену розробці питань вдосконалення прийомів інтерпретації результатів спорово-пилкового аналізу для цілей палеоботанічних реконструкцій. Вперше за результатами палінологічного та геоботанічного вивчення 66 поверхневих проб наведено типологію субфосильних пилкових спектрів для лівобережної та правобережної частин степової зони України (19 домінантних комплексів пилку трав’янистих рослин).
This article continues the series of the works which are dedicated to the problem of improvement of spore-pollen analysis results interpretation for the purpose of paleobotanical reconstructions. At the first time, basing on the results of palynological and geobotanical studies of 66 subfossil samples, here is a typology of subfossil sporepollen spectra for left-bank and right-bank parts of Ukrainian steppe zone (19 dominating spectra of herb pollen) is presented.
Description
Keywords
домінантні компелекси, пилкові спектри, спорово-пилковий аналіз, степова зона України
Citation
Безусько Л. Г. Основні домінантні комплекси пилкових спектрів поверхневих проб грунтів степової зони України / Л. Г. Безусько, А. Г. Безусько // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 10 : Біологія та екологія. - С. 4-9.