Верифікація екологічного клітинного маркера низьких доз радіаці

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Малюк, В.
Стеченко, Л.
Куфтирєва, Т.
Бідна, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліди поставлено на ювенільних щурах за 3-факторним планом. Тварини опромінювались 60 Со у дозах 30 і 100 сГр й одержували сукцинат і цитрат натрію з молоком їхніх матерів. Мультифакто- рні ефекти на кількість недозрілих фолікулів у яєчниках досліджувалися через 1 і 5 днів після опромінення. Результати верифікації засвідчили, що запропонований маркер насправді відрізняється високою чутливістю до радіаційного опромінення та спроможний коректно й адекватно відображати загальну біологічну реакцію на радіацію, а також її модифікацію радіопротекторними метаболітами.
Experiments were performed on juvenile rats according to the 3-factorial design. The animals were irradiated with 60Co rays in doses of 30 and 100 cGy and were given succinite Na and citrate Na with their mother’s milk. Multifactorial effects on quantity of live able primordial follicles in ovaries were studied for 1 and 5 days after radiation exposure. Results of the verification indicated that the proposed marker is highly sensitive to radiation and is able to reflect correctly and adequatly general biological reaction to radiation and its modification with radioprotective metabolites.
Description
Keywords
досліди на щурах, біологічна реакція на радіацію, опромінення, екологічний клітинний маркер
Citation
Верифікація екологічного клітинного маркера низьких доз радіації / В. І. Малюк, Л. О. Стеченко, Т. П. Куфтирева, Л. П. Бідна // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 10 : Біологія та екологія. - С. 31-35.