Палінологічна характеристика верхньоплейстоценових лесів Волино-Поділля

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Безусько, Людмила
Безусько, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття узагальнює матеріали палінологічних досліджень верхньоплейстоценових лесів 10 розрізів Волино-Поділля. Наведено палінологічні критерії для обгрунтування основних етапів формування лесів верхнього плейстоцену (лес-І та лес-ІІ). Встановлено родовий та видовий склад викопної флори лободових. Наведено результати екологічного аналізу видів лободових у викопних флорах (міжльодовикової, міжстадіальних та стадіальних) верхнього плейстоцену Волино-Поділля.
This article generalizes palynological data from the Upper Pleistocene losses of 10 Volyno-Podolie localities. Palynological criteria for argumentation of basic stages of the Upper Pleistocene losses (losses 1 and 2) formation are presented. Genera and species composition of fossil Chenopodiaceae flora are determined. The results of ecological analysis of Chenopodiaceae species from the fossil floras (Interglacial, Interstadial and Stadial) of the Upper Pleistocene from Volyno-Podolie are presented.
Description
Keywords
верхньоплейстоценові леси Волино-Поділля, викопна флора лободових, палінологічні матеріали
Citation
Безусько Л. Г. Палінологічна характеристика верхньоплейстоценових лісів Волино-Поділля / Л. Г. Безусько, А. Г. Безусько // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 10 : Біологія та екологія. - С. 10-15.