151: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації
  (2013) Жежерун, Олександр; Мельничук, Василь
  Задача уніфікації є однією з класичних задач штучного інтелекту, використовується в системах логічного виводу. Традиційний шлях її вирішення потребує великих обсягів обчислень, у загальному випадку - експоненційний. Тому задача пошуку уніфікатора нетрадиційним шляхом, який, можливо, скорочує цей шлях, для наведених класів задач виглядає актуальним. Використання генетичних алгоритмів дозволяє отримати додатковий спосіб у вирішенні проблеми уніфікації.
 • Item
  Меметичний алгоритм для евклідової задачі Штейнера
  (2013) Євтушенко, Ольга
  Запропоновано евристику для евклідової задачі Штейнера на основі меметичного алгоритму. Описано основні кроки алгоритму з детальним поясненням ключових процедур.
 • Item
  Researching semistructured problems of multicriteria optimization using the software system
  (2013) Tryhub, Roman; Tryhub, Oleksandr; Horborukov, V. V.
  Develop the optimal decision support system for solving semistructured problems of multicriteria optimization, which can be used by individual or collegial body who take responsible decisions. Currently existing software tools, which solve this class problems are limited only by finding the best alternative, whereas the proposed system also (in addition to solving this problem) allows to develop instructions ("guidelines for actions ”) for any of losing alternatives so that the observance of them will guarantee the winning for this alternative.
 • Item
  Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів
  (2013) Шкільняк, Степан
  Для чистих першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів побудовано спеціальні секвенційні числення, які використовують предикати-індикатори наявності значень для змінних. Такі числення пропоновано для логік кванторного та кванторно-екваційного рівнів. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
 • Item
  Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення
  (2013) Шкільняк, Оксана
  Досліджено програмно-орієнтовні логічні формалізми модального типу - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. В межах цих логік можна виділити мультимодальні, темпоральні, епістемічні композиційно-номінативні логіки еквітонних предикатів. Для таких логік побудовано першопорядкові числення секвенційного типу.