Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Шкільняк, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено програмно-орієнтовні логічні формалізми модального типу - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. В межах цих логік можна виділити мультимодальні, темпоральні, епістемічні композиційно-номінативні логіки еквітонних предикатів. Для таких логік побудовано першопорядкові числення секвенційного типу.
We study program-oriented logical formalisms of modal type - transitional composition-nominative modal logics. We introduce cases of these logics: multimodal, temporal and epistemic composition-nominative logics ofequitone predicates. For the proposed logicsfirst-order sequent calculi are constructed.
Description
Keywords
Citation
Шкільняк О. С. Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення / Шкільняк О. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 48-54.