Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Жежерун, Олександр
Мельничук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Задача уніфікації є однією з класичних задач штучного інтелекту, використовується в системах логічного виводу. Традиційний шлях її вирішення потребує великих обсягів обчислень, у загальному випадку - експоненційний. Тому задача пошуку уніфікатора нетрадиційним шляхом, який, можливо, скорочує цей шлях, для наведених класів задач виглядає актуальним. Використання генетичних алгоритмів дозволяє отримати додатковий спосіб у вирішенні проблеми уніфікації.
A task of unification is one of classic task of artificial intelligence, used in the inference systems. The traditional way needs the large volumes of calculations, in general case of exponent scale. Therefore task of searching of unificator by an unconventional way looks actual. The use of genetic algorithms allows to get an additional method in the decision of problem of unification.
Description
Keywords
логічне програмування, теорія першого порядку, алгоритм уніфікації, генетичний алгоритм, стаття, logical programming, first-order theory, algorithm of unification, genetic algorithm
Citation
Жежерун О. П. Використання генетичних алгоритмів для розв' язку задач уніфікації/ Жежерун О. П., Мельничук В. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 14-20.