Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Ковальчук, Наталія
Чорней, Руслан
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі розглянуто керовані напівмарковські процеси з випадковим дисконтуючим фактором. Знаходяться достатні умови існування та єдиності оптимальної стаціонарної нерандомізованої стратегії керування зазначеними процесами на скінченному та нескінченному горизонті.
In this paper we consider semi-Markov decision processes with randomized discountedfactors. We find sufficient conditions for the existence and uniqueness of optimal stationary nonrandomized strategies for control these processes on finite and infinite horizon.
Description
Keywords
процеси прийняття рішень, напівмарковські процеси, рандомізований дисконт, рівняння оптимальності, стаття, Decision-making processes, semi-Markov processes, randomized discount, optimality equation
Citation
Ковальчук Н. Д. Напівмарковські процеси прийняття рішень з рандомізованим дисконтом/ Ковальчук Н. Д., Чорней Р.К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 151 : Комп'ютерні науки. - С. 127-134.