Кафедра мережних технологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 80
 • Item
  Про підхід до формування дворівневої моделі "стан–імовірність дії" на основі попарних порівнянь та методу аналізу ієрархій
  (2023) Олецький, Олексій; Франчук, Іван; Гуминський, Віктор
  У рамках підходу до моделювання процесів, пов’язаних із недетермінованим прийняттям рішень на основі моделі "стан–імовірність дії", запропоновано підхід до побудови матриць "стан–імовірність дії", що базується на попарних порівняннях. Розглянуто вибір між двома альтернативами на основі розгляду багатьох критеріїв, які можуть суперечити один одному. Показано зв’язок із добре відомою дворівневою схемою методу аналізу ієрархій. Наведено ілюстративний приклад, на якому показано як ситуацію рівноваги альтернатив, так і можливість відходу від рівноваги за рахунок зміни матриць попарних порівнянь.
 • Item
  Використання нейрокомп’ютерних інтерфейсів для збирання та накопичення інформації про користувачів вебресурсів
  (2023) Глибовець, Андрій; Хмель, Світлана; Пєчкурова, Олена
  У статті описано дослідження можливостей використання нейрокомп’ютерних інтерфейсів (НІ) для збирання та накопичення інформації про користувачів вебресурсів шляхом проведення експериментів на електроенцефалографічному приладі Emotiv INSIGHT на 5 каналів і браузером Chrome, проаналізовано стан сучасних НІ та їх застосування, представлено розроблену методику збирання даних за допомогою НІ та її реалізацію у вигляді програмного застосунку. Розроблений прототип дає змогу керувати сторінками Chrome за допомогою ментальних команд і збирати дані про досвід користування вебресурсами, що доповнені даними про емоційний і ментальний стан користувача.
 • Item
  Нова версія середовища виконання Mathpar-DAP
  (2023) Сідько, Алла
  У цій статті згадано основні особливості середовища виконання децентралізованого управління розподіленими обчисленнями DAP (Drop-Pine-Amine), які було опубліковано в [4]. Головною метою цієї статті є опис нових функціональних можливостей, які з’явилися в останньому випуску. Як приклад алгоритму з блоковою рекурсією описано факторизацію Холецького симетричної позитивно означеної матриці у вигляді блокового дихотомічного алгоритму. Результати експериментів демонструють гарну масштабованість запропонованого рішення. Запропоновано розвивати співпрацю у цій науковій сфері. Розроблений програмний пакет відкритий для спільного розроблення, його можна вільно використовувати для наукових і освітніх цілей.
 • Item
  Архітектура системи моделей глибоких нейронних мереж для знаходження подібності об’єктів в гетерогенному середовищі
  (2019) Легіневич, Тарас; Глибовець, Андрій
  Тези доповіді учасників V-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення". Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)", 15-20 квітня 2019 р., Ужгород.
 • Item
  Архітектура системи нейро-комп'ютерного інтерфейса з елементами машинного навчання
  (2019) Кураков, Владислав; Глибовець, Андрій
  Тези доповіді учасників V-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення". Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)", 15-20 квітня 2019 р., Ужгород.
 • Item
  Cross-language text classification with convolutional neural networks
  (2017) Musbah, Zaid; Lehinevych, Taras; Glybovets, Аndrii
  Text classification or text categorization problem is currently one of the most observed in the field of information and computer sciences. The task is to assign a text to one or more classes or categories and it becomes more difficult if we have to deal with different languages. This problem is called cross-language text classification problem. In our paper [1] was shown that cross-language multi-label text classification can be handled by a deep learning system without artificially embedding knowledge about words, phrases, sentences or any other syntactic or semantic structures associated with a language.
 • Item
  Програмна система перевірки на плагіат українських текстів
  (2022) Глибовець, Андрій; Бікчентаєв, Микола
  Метою цієї роботи є опис методології побудови програмної системи (застосунку) перевірки на плагіат наукових публікацій українською мовою з використанням двох моделей машинного навчання – Word2Vec і BERT. Ми розглядаємо виявлення зовнішнього плагіату в українських текстах, що передбачає порівняння вхідного документа з документами в колекції. Вбудовування слів використовували для порівняння документів, оскільки тексти зі схожим значенням або контекстом створюють подібні вбудовування слів. За допомогою Word2Vec і BERT ми перетворюємо кожен документ на ряд убудовувань слів. Розрахунок міри подібності для цих убудовувань допомагає визначити схожість документів. Інтерфейс програми розроблено з використанням бібліотеки React. Вебзастосунок використовує бібліотеку компонентів Material UI і базу даних MongoDB. Бекенд написано з використанням мов програмування Python і Flask.
 • Item
  E-Government versus Smart government: The United States Versus Jordan
  (МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017) Glybovets, Andriy; AlHawawsha, Mohammad
  This paper discusses the concepts of e-government and Smart Government as they relate to the use of digital and ICT technologies to enhance the way governments provide services to their citizens.
 • Item
  E-government developed systemprototype about USA and Jordan
  (МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017) Glybovets, Andriy; AlHawawsha, Mohammad
  The use of the Information technology, in the improvement of the e-government is considered as another territory related with the use if the ICT for conveying the legislative administrations to the citizens of the country. The e-government framework contains different advancements including the web and wide area networks, mobile computing for providing constant government services for the natives. Demonstrated that the United Nations portrayed e-government as the application and use of the "Data and Communication Technology" for provisioning general society administrations and data to people in general. The following report consists of discussion about the features and challenges in implementing e government. In addition to that, this paper also proposes a new architecture for the e governments that may improve the functionalities of e government whereas reducing the overhead of maintain it.
 • Item
  Використання методів машинного навчання для аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж
  (Національний авіаційний університет, 2014) Глибовець, Андрій; Гонтар, Максим
  У роботі описано програмну реалізацію вирішення проблеми системного аналізу висловлювання користувачів соціальних мереж за допомогою статичного підходу у вигляді наївного баєсівського класифікатора.
 • Item
  Пошукова система наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою
  (2014) Глибовець, Андрій
  Описується архітектура пошукової системи наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою. Розглянуто та обґрунтовано вибір технологій для створення такої системи, описано її функціональність. Представлено алгоритм для виділення з PDF документів наукових статей логічних частин.
 • Item
  Вирішення проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій Java, Jini
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008) Глибовець, Андрій; Гороховський, Семен; Жаб'юк, В.
  В роботі описано основні підходи до вирішення базових проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій Java, Jini.
 • Item
  Основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008) Анісімов, Анатолій; Глибовець, Андрій; Жаб'юк, В.
  В статті розглянуто основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів. Проведено порівняльний аналіз найбільш відомих платформ підтримки обчислювальних мобільних агентів. Визначено базові вимоги до архітектури програмних систем такого типу.
 • Item
  Сучасні технології та програмне забезпечення мобільного зв'язку
  (2008) Глибовець, Андрій
  У статті проведено аналіз сучасних технологій мобільного зв’язку, порівняно програмне забезпечення для мобільних пристроїв та описано основні способи передачі інформації на мобільні телефони. Проведено порівняльний аналіз систем мобільного зв’язку GSM та W-CDMA/UMTS, засобів передачі інформації між телефонами та для виходу в Інтернет, Bluetooth/Wi-Fi/WiMAX та GPRS/EDGE.
 • Item
  Программный модуль автоматизированного построения тезаурусов в формате RDF из украиноязычных текстов формата pdf
  (2014) Глибовец, Андрей; Решетнёв, Игорь
  Описана разработка программного модуля в виде веб-сервиса для автоматизированного построения тезаурусов на основе комбинированного метода выявления важных терминов и связей в тексте и алгоритма автоматизированного итеративного построения терминологий в коллекциях научных текстов на украинском языке. Формат тезауруса JSON-LD избран с учетом возможности публикации полученных терминологических связей в стандартизированном виде сетевого доступа к ресурсам, и с позиций понимания тезауруса как полноценного программного модуля поисковой системы научных материалов.
 • Item
  Developing the open science infrastructure: a supercomputing platform for large matrix computing
  (2022) Sidko, Alla; Malaschonok, Gennadi
  It is proposed to use a new DAP supercomputer runtime for the creation of a component of the Open Science infrastructure in the form of access to a supercomputer with a special library of matrix algorithms. This will allow solving problems with large matrices in many application areas.
 • Item
  Open science in Ukraine: open cloud mathematics
  (2022) Malaschonok, Gennadi
  One of the very important services that are essential for the scientific community is cloud math. We propose to use our open cloud mathematical platform MathPartner. It is a ready-made universal mathematical tool that can be connected as a service to the EU Open Science Platform.
 • Item
  Застосування алгоритму конкурентної нормалізації для обчислення рейтингів учасників різноманітних інтелектуальних змагань
  (2021) Горборуков, Віктор; Франчук, Олег; Приходнюк, Віталій
  Матеріали доповіді учасника ІІІ Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії".
 • Item
  Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень
  (2022) Горборуков, Вячеслав; Приходнюк, Віталій; Франчук, Олег
  Під час дослідження й аналізу більшості процесів, що відбуваються у будь-якій сфері людської діяльності, виникають прикладні задачі, які фактично належать до теорії прийняття рішень. Найбільш типовою серед таких задач є побудова рейтингового списку певних об’єктів (суб’єктів), з-поміж яких треба обрати найкращі (найгірші) за сукупним значенням певних атрибутів, що характеризують ці об’єкти. Складність таких задач полягає в тому, що, як правило, не буває випадків, коли один або декілька об’єктів мають суттєві переваги порівняно з іншими за всіма показниками, що беруться до уваги. Саме тому виникає необхідність застосування наявних методів теорії прийняття рішень, а також розроблення алгоритмів, які дають змогу математично враховувати специфіку конкретних практичних задач. У статті розглядається задача оцінювання досягнень учнів закладів загальної освіти в інтелектуальних змаганнях, що проводяться Малою академією наук України й Міністерством освіти і науки, а також наводиться опис розробленого алгоритму конкурентної нормалізації критеріїв для отримання рейтингових оцінок учасників конкурсів. Ця задача була формалізована з допомогою онтологічної методології, що уможливило імплементацію алгоритму її розв’язання в математичне забезпечення ТМІАС (Трансдисциплінарна мережецентрична інформаційно-аналітична система). Розроблений алгоритм ґрунтується на конкурентному характері процесу визначення ступеня домінування одних альтернатив над іншими залежно від аналізу числових характеристик, за якими відбувалося спостереження протягом певного інтервалу часу. У загальному випадку використання алгоритму є найбільш вдалим у задачах, коли обрахунок рейтингових показників альтернатив залежить не від абсолютних чисельних значень деяких критеріїв, а від наявної кількості альтернатив, що мають близькі значення показників і не досягають або перевищують певні порогові величини, визначені в результаті аналізу предметної області.
 • Item
  Algebraic and algorithmic classification of matrix algorithms [electronic resourse]
  (2021) Malaschonok, Gennadi
  Due to the growing size of the matrices used in applications, it is useful to carefully distinguish between some groups of matrix algorithms. We propose to use algebraic classi cation as the main way to group matrix algorithms. From an algorithmic point of view, we propose to highlight the class of block-recursive algorithms. These algorithms make it possible to ensure a uniform load of a computing cluster, to solve the problem of protecting against failure of its individual nodes, and, in addition, they have the complexity of matrix multiplication.