Центр досліджень медіації та діалогу

Permanent URI for this collection

Місія Центру: продукувати якісні наукові дослідження в сфері вирішення конфліктів шляхом медіації, діалогового підходу, та інших інструментів для підвищення наукового рейтингу НАУКМА і вироблення ефективних рішень та політик у цих сферах

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Мистецтво, як інструмент миротворчості
  (2020) Геращенко, Олеся
  Методичні матеріали до курсу "Культура та політика багатозначність (взаємо)зв’язків", 2020.
 • Item
  Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків : методичні матеріали до курсу
  (2020) Амельченко, Наталя; Геращенко, Олеся; Гомза, Іван; Дем'янчук, Олександр; Лубківський, Данило; Лютий, Тарас; Найем, Латіфа Маріам; Осипчук, Анна; Осьмак, Владислава; Яковлєв, Максим
  Тема курсу і завдання, яке перед ним стоїть – показати у першому наближенні складні, неоднозначні, але при цьому дивовижні й напрочуд складні взаємозв’язки між культурою та політикою.
 • Item
  How to Integrate Dialogue into the Processes of Transitional Justice in Ukraine
  (2020) Brunova-Kalisetska, Iryna; Kyselova, Tatiana; Martynenko, Oleg
  Recently, several attempts to organize national dialogue platforms on various topics have been made, yet none of them has been fully implemented. We hear more and more that Ukraine "needs national dialogue". However, a clear understanding of the process and principles of professionally facilitated dialogue in the context of safe reintegration is lacking at the official level as well as among experts' circles. Documents on transitional justice being drafted in Ukraine also do not properly integrate the dialogue approach. Thus, the processes of development of the national transitional justice model and dialogues on different levels of Ukrainian society require greater synergy.
 • Item
  Як інтегрувати діалог у процеси перехідного правосуддя в Україні
  (2020) Брунова-Калісецька, Ірина; Кисельова, Тетяна; Мартиненко, Олег
  Останнім часом в Україні відбулось декілька спроб організувати національні платформи для діалогу з різних тем, які не були реалізовані. Все частіше чути, що Україні "потрібний національний діалог", однак чіткого розуміння процесу і принципів професійно фасилітованих діалогів у контексті безпечної реінтеграції ані на владному рівні, ані на рівні експертної спільноти немає. Вироблені в Україні документи щодо перехідного правосуддя також не інтегрують належним чином діалогові підходи. Тому процеси розробки національної моделі перехідного правосуддя і проведення діалогів на різних рівнях українського суспільства потребують більшої синергії. Задля забезпечення наукового підґрунтя такої синергії групою науковців було проведено дослідження ролі і місця фасилітованого діалогу в моделі перехідного правосуддя і розроблено практичні підходи до інтеграції фасилітованого діалогу в концептуальні засади і практику перехідного правосуддя в Україні, які викладені в цій аналітичній записці.
 • Item
  Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції
  (2020) Брунова-Калісецька, Ірина; Кисельова, Тетяна; Мартиненко, Олег
  На основі аналізу сучасних наукових досліджень, міжнародних документів, практики постконфліктного переходу до мирного життя Північної Ірландії, Балканських країн, країн Африки і Азії автори довели, що професійно підготовлений фасилітований діалог має важливе значення для успішної розробки й імплементації моделі перехідного правосуддя і має бути інтегрованим в ці процеси. Уперше в науці визначено особливості організації та проведення фасилітованого діалогу щодо тем перехідного правосуддя, концептуалізовано три функції діалогу в перехідному правосудді: 1) діалог як інструмент публічних консультацій щодо перехідного правосуддя; 2) діалог як інструмент інклюзивного ухвалення рішень; 3) діалог як інструмент примирення і формування суспільних наративів. На основі аналізу відомих досліджень і особистого практичного досвіду ведення діалогових процесів в Україні запропоновано тематичні фокуси діалогів у межах чотирьох напрямів перехідного правосуддя та обґрунтовано основні практичні підходи щодо включення фасилітованого діалогу в процеси розробки й упровадження державної політики в сфері перехідного правосуддя в Україні.