169: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком)
  (2015) Мицик, Юрій; Тарасенко, Інна
  У публікації представлено фрагмент листування відомого українського діаспорного історика Наталі Полонської-Василенко та митрополита Іларіона (Івана Огієнка).
 • Item
  "Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками": малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року
  (2015) Ковалець, Т.
  У статті проаналізовано висвітлення повстання запорозького війська 1625 р. під проводом Марка Жмайла в малознаному наративному описі козацької комісії авторства її учасника польського шляхтича Зиґмунта-Стефана Конєцпольського. У додатку цей документ із примітками та коментарями публікується вперше.
 • Item
  Ґендерні ролі жінок під час Югославських війн 1991–1995 рр. (на прикладі хорватських медіа)
  (2015) Бурцева, М.
  У статті досліджено основні ґендерні ролі жінок та образи жіноцтва в хорватському медіа-просторі під час Югославських війн 1991–1995 рр. Запропоновано класифікацію жіночих образів, яка підтверджує різноманітність ґендерних ролей під час воєнних дій.
 • Item
  Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948–1977 рр
  (2015) Ремарович, О.
  У статті розглянуто взаємини між юдейською релігією і державою в період лівих урядів у Державі Ізраїль як у широкому контексті теологічного значення Ізраїлю, так і в більш вузькому контексті ізраїльської демократії.
 • Item
  Поява концепту "краківська історична школа" в польській історіографії
  (2015) Лаврук, Л.
  У статті автор пропонує поглянути на процес творення концепту "краківська історична школа" в польській історіографії, набуття ним таких характеристик, як "політизованість" та "песимізм", які подекуди досі слугують ідеологічним маркером для сучасних дослідників історіографії кінця ХІХ ст.
 • Item
  Загальна військова повинність для єврейського населення Російської імперії в 1874–1884 рр.: характер і наслідки
  (2015) Сенченко, А.
  У статті розглянуто наслідки запровадження загальної військової повинності для єврейського населення Російської імперії, зокрема залучення євреїв у військо в більших масштабах і нарівні з рештою населення імперії, а також участь євреїв у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр., збільшення інтересу до освіти і стимулювання еміграції.
 • Item
  Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії
  (2015) Джура, О.
  У статті йдеться про становлення династії Неманичів, представники якої правили в Сербії від середини ХІІ до кінця ХІV ст. Утвердження цього правлячого дому нерозривно пов’язано зі спадщиною Дуклянського королівства і Рашкою, а відтак, земель, на яких зустрілися латинська і візантійська цивілізації. Ця геополітична ситуація зумовила постійний вибір сюзерена залежно не від його релігійної приналежності, а від вимог конкретної ситуації і двополюсний культурний вибір Сербії. Остаточну перевагу на користь візантійської традиції було зроблено наприкінці ХІІІ ст. і закріплено за Стефана Уроша ІV Душана Неманича.
 • Item
  Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів)
  (2015) Кислий, Мартін-Олександр
  У статті на основі усних свідчень депортованих кримських татар розглянуто умови, в яких зростало перше після депортації покоління, що вже не було свідком виселення, його повсякденні практики, побут та сімейні наративи.
 • Item
  Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна)
  (2015) Будз, Катерина
  У статті проаналізовано опір "невозз’єднаної" греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій та мотивів спротиву. Попри свою нетиповість у галицькому контексті, опозиційний досвід греко-католиків Надорожної вписується в універсальні схеми опору підневільних груп, зокрема селянства.
 • Item
  Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр.
  (2015) Зашкільняк, Л.
  Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були змушені шукати можливостей пристосування до нових умов, наслідком чого стало утворення і діяльність Українського таємного університету; це дозволило продовжити підготовку істориків усупереч заборонам влади; українська історична проблематика знайшла певне відображення в навчальних курсах і дослідженнях окремих польських професорів університету, а також підготовці фахових наукових кадрів.
 • Item
  Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни
  (2015) Бетлій, Олена
  У статті проаналізовано, що відбувається з учнівськими екскурсіями, початок яких сягає 1890-х років, у Києві в дореволюційні роки Першої світової війни. Розглянуто плани і типи екскурсій, маршрути й образи Києва, які конструювалися під час прогулянок містом. На прикладі учнівських екскурсій показано, що війна кардинально не змінила просторові практики учнів у 1914–1916 рр.: як київські учні, так і учні середніх навчальних закладів Київського навчального округу продовжували вивчати місто в рамках екскурсійної діяльності.
 • Item
  Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст.: закладення канону?
  (2015) Диса, Катерина
  Паломницькі путівники по Києву стали першими і найпопулярнішими путівниками, що публікувались у середині ХІХ ст. Пропонуючи певні маршрути, вибудовуючи ієрархію важливих для відвідання святих місць, чи формували вони своєрідний канон, на який могли покликатись автори пізніших путівників? На це питання спробуємо відповісти, аналізуючи тексти трьох найвідоміших путівників для паломників.
 • Item
  Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.)
  (2015) Басенко, Іван
  У статті досліджено образ німців, витворений у ЗМІ в ході революції 1917 р. Робота ілюструє спектр уявлень основних політичних угруповань, репрезентованих у ЗМІ: українських та російських соціалістів, кадетів, російських правих та більшовиків. Розкрито взаємозалежність між їхнім ставленням до Німеччини і проблемою миру.
 • Item
  Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років)
  (2015) Бажан, Олег
  У статті досліджено особливості реабілітаційного процесу в Українській РСР та участь у ньому радянських органів держбезпеки.
 • Item
  Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст.
  (2015) Балабушевич, Тетяна
  Кримський ханат під османським протекторатом займав територію Кримського півострова і степів між Дунаєм і Кубанню від XV до кінця XVIII ст., межуючи з Річчю Посполитою та з козацьким Запорожжям. У XVIII ст. ці терени стали об’єктом експансії Московії: новостворена Російська імперія зміцнила загарбання фортецями і запросила з Балкан військових поселенців до так званих Новосербії та Слов’яносербії з метою противаги козацтву. У статті розглянуто етапи колонізації цих теренів протягом XVIII–XIX ст., а також те, в який спосіб вони відобразилися на етнічному складі населення до початку XXI ст.
 • Item
  Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки
  (2015) Щербак, Віталій
  У статті розглянуто концепції держави в європейській політичній думці часів Реформації та Контрреформації (XVI – першої половини XVII cт.). Проаналізовано моделі держав, у контактах з якими постала козацька Україна, що дає можливість зрозуміти логіку політичної діяльності її творця – гетьмана Богдана Хмельницького.
 • Item
  Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.)
  (2015) Багро, Сергій
  Ця стаття є спробою означити особливості територіального сприйняття своєї батьківщини в козацькому середовищі. Для цього проаналізовано розходження між поняттями вітчизни, України та Малоросії, а також окреслено сферу їхнього перетину. Для вирішення проблеми залучено візуальні джерела.