Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Будз, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано опір "невозз’єднаної" греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій та мотивів спротиву. Попри свою нетиповість у галицькому контексті, опозиційний досвід греко-католиків Надорожної вписується в універсальні схеми опору підневільних груп, зокрема селянства.
Description
The article analyzes resistance of the "non-reunited" Greek Catholic community in the village of Nadorozhna, Tlumach district, Ivano-Frankivsk region towards the Soviet religious policy in general and the forced Orthodoxization of Galicia in particular. Though rather unique in Galician context, the experience of opposition on part of Nadorozhna’s religious community follows the resistance patterns of other subordinate groups, especially the peasantry.
Keywords
УГКЦ, РПЦ, "невозз’єднані" громади, віряни, повсякденний опір, стаття, UGCC, ROC, “non-reunited communities”, believers, everyday resistance
Citation
Будз К. М. Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) / К. М. Будз // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169: Історичні науки. - С. 46-51.