Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Зашкільняк, Л.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто розвиток досліджень і поширення історичних знань з історії України у Львівському університеті в період між першою та другою світовими війнами; показано, що внаслідок обмежень, запроваджених польською владою, українська наука й освіта були змушені шукати можливостей пристосування до нових умов, наслідком чого стало утворення і діяльність Українського таємного університету; це дозволило продовжити підготовку істориків усупереч заборонам влади; українська історична проблематика знайшла певне відображення в навчальних курсах і дослідженнях окремих польських професорів університету, а також підготовці фахових наукових кадрів.
Description
There were considered the development of research and knowledge’s dissemination on the history of Ukraine in Lviv University through the period between the first and second world wars; the author have shown that due to limitations imposed by the Polish authorities, Ukrainian science and education were forced to find ways to adapt to new conditions, resulting in the formation and activities of Secret Ukrainian University; it allowed continue training historians despite the government’s prohibitions; Ukrainian historical perspective found some reflection in courses and research some Polish professors and professional training of scientific Ukrainian personnel.
Keywords
історія України, Львівський університет, Український таємний університет, українська історіографія, польська історіографія, стаття, history of Ukraine, Lviv University, Ukrainian historiography, Ukrainian Secret University, Polish historiography
Citation
Зашкільняк Л. О. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр / Л. О. Зашкільняк // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169: Історичні науки. - С. 42-46.