Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Джура, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про становлення династії Неманичів, представники якої правили в Сербії від середини ХІІ до кінця ХІV ст. Утвердження цього правлячого дому нерозривно пов’язано зі спадщиною Дуклянського королівства і Рашкою, а відтак, земель, на яких зустрілися латинська і візантійська цивілізації. Ця геополітична ситуація зумовила постійний вибір сюзерена залежно не від його релігійної приналежності, а від вимог конкретної ситуації і двополюсний культурний вибір Сербії. Остаточну перевагу на користь візантійської традиції було зроблено наприкінці ХІІІ ст. і закріплено за Стефана Уроша ІV Душана Неманича.
Description
The article is about a formation of Nemanjić dynasty, members of which ruled in Serbia from the middle of 12th to the end of the 14th. The establishing of this dynasty was inextricably linked with the legacy of Dukla Kingdom and Raška, therefore, the lands where met Latin and Byzantine civilization. This geopolitical situation had led to a permanent choice of a suzerain depending not on his religious affiliation, yet the requirements of a particular situation and bipolar cultural choice of Serbia. The final preferance in favor of the Byzantine tradition was made at the end of the 13th century and consolidated by Stefan Uros IV Dušan Nemanjić.
Keywords
Воїславлевичі, Вукановичі (Урошевичі), Неманичі, Візантія, Зета, Рашка, історія династій, стаття, Vojislavljević dynasty, Vukanović (Urošević) dynasty, Nemanjić dynasty, the Byzantine Empire, Zeta, Raška, the history of dynasties
Citation
Джура О. О. Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії / О.О. Джура // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169: Історичні науки. - С. 58-64.