045: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  "Групи інтересів" і захист суспільних інтересів (на прикладі США та України)
  (2005) Гаврилов, В.
  Статтю присвячено діяльності «груп інтересів» у політиці. Розглянуто історію виникнення таких груп, їхню структуру, типологію та особливості функціонування в різних країнах на прикладі Сполучених Штатів Америки та України. Проаналізовано причини таких утворень, методи впливу на уряд, правові засади діяльності, ефективність репрезентації суспільних інтересів такими групами.
 • Item
  Проблема ВІЛ/СНІДу як питання порядку денного в публічній політиці України
  (2005) Скуйбіда, Ю.
  Звертаючись до проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в Україні, автор наголошує, що вона може бути розв'язана лише за умови активної участі громадян, громад і неурядових організацій та ЗМІ, правильної державної політики. Проблему потрібно сприймати ширше, ніж тільки медичну, і усвідомлювати на рівні цілого суспільства.
 • Item
  Українські виборчі кампанії як особливі умови для формування порядку денного
  (2005) Ткачук, Марина
  Розглянуто дві загальні моделі формування суспільного порядку денного: «згори» («авторитарний спосіб») та «знизу» («демократичний спосіб»), при цьому показано, що українському суспільству властива перша модель. Проблема формування суспільного порядку денного полягає у тому, що процес трансформації виборчих обіцянок на конкретні політичні рішення є непрозорим та непідконт- рольним громадськості. Автор обстоює думку, відповідно до якої одна з важливих причин відсутності громадського контролю за здійсненням державної політики полягає в тому, що громадяни, неурядові організації та громадянське суспільство в цілому не є активними учасниками формування суспільного порядку денного під час виборів. Розглянуто конкретні види участі громадян у формуванні суспільного порядку денного: безпосередні громадські заходи, формування та висловлювання громадської думки, відображення громадських очікувань у виборчих програмах політичних сил, діяльність громадських організацій під час виборів.
 • Item
  До оптимальної моделі формування суспільного порядку денного в Україні
  (2005) Краснолуцька, Д.
  Розглянуті сутність та основні етапи процесу формування «суспільного порядку денного»; у контексті з цим визначені основні завдання політичної освіти в Україні.
 • Item
  Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції
  (2005) Тихомирова, Є.
  Розглянуто проблему формування європейської ідентичності як підґрунтя європейського об'єднання, важливу складову входження окремих країн до співдружності, що супроводжуватиме інтеграційні процеси на внутрішньому, соціально-психологічному рівні. Пропонуються певні заходи PR-забезпечення формування європейської ідентичності.