Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Романова, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Здійснено порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в Україні та Литві з використанням методології, запропонованої вченими-регіоналістами. З'ясування специфіки субрегіонів спирається на визначення політичного режиму як системи способів і методів взаємодії органів державної влади та суспільства, особливість яких визначається конфігурацією владних суб'єктів, їх соціальних, економічних, політичних та особистісних ресурсів, впроваджуваних ними стратегій державного управління.
Description
The article is devoted to the comparative analysis of political regimes on a subregion level in Ukraine and Lithuania. The regionalistists' methodology of the analysis of political regimes (worked out by V. Gelman, S. Ryzhenkov, M. Brie) is used in the article. In particular, the analyses is based on the definition of political regimes as the system of methods of interaction between state institutions and society which peculiarities are determined according to the configuration of power actors, their social, economic, political and personal resources and the strategies of public administration they use.
Keywords
порівняльний аналіз, політичні режими, субрегіональний рівень, Україна, Литва, вчені-регіоналісти, стратегія державного управління
Citation
Романова В. В. Порівняльний аналіз політичних режимів на субрегіональному рівні в сучасній Україні та Литві / В. В. Романова // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 45 : Політичні науки. - С. 39-42.