Українські виборчі кампанії як особливі умови для формування порядку денного

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Ткачук, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто дві загальні моделі формування суспільного порядку денного: «згори» («авторитарний спосіб») та «знизу» («демократичний спосіб»), при цьому показано, що українському суспільству властива перша модель. Проблема формування суспільного порядку денного полягає у тому, що процес трансформації виборчих обіцянок на конкретні політичні рішення є непрозорим та непідконт- рольним громадськості. Автор обстоює думку, відповідно до якої одна з важливих причин відсутності громадського контролю за здійсненням державної політики полягає в тому, що громадяни, неурядові організації та громадянське суспільство в цілому не є активними учасниками формування суспільного порядку денного під час виборів. Розглянуто конкретні види участі громадян у формуванні суспільного порядку денного: безпосередні громадські заходи, формування та висловлювання громадської думки, відображення громадських очікувань у виборчих програмах політичних сил, діяльність громадських організацій під час виборів.
Description
In the article two general models of public agenda setting process are distinguished: "from the top" (authoritarian method) and "from the grass roots " (democratic method), and it is revealed that the first model is inherent to the Ukrainian society. The problem of the electoral public agenda setting process in Ukraine is that the mechanisms of transformation of the election promises into political decisions are non-transparent and are not controlled by the civil society. The author defends the point of view according to which one of the main reasons of the absence of the public control mechanism is that people, NGOs, communes and civil society as a whole are not actively participating in the public agenda setting process during the elections. The concrete kinds of public participation in public agenda setting process are considered: direct public activities, public opinion based on the surveys conducted, reflection of public expectations in the electoral programs, activity of non-governmental organizations (NGOs).
Keywords
формування суспільного порядку денного, «згори», «авторитарний спосіб», «знизу», «демократичний спосіб», українське суспільство, громадський контроль, державна політика, public agenda, "from the top", authoritarian method, "from the grass roots ", democratic method, the Ukrainian society
Citation
Ткачук М. С. Українські виборчі кампанії як особливі умови для формування порядку денного / М. С. Ткачук // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 45 : Політичні науки. - С. 66-70.