125: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Замковий, Олександр
  Запропоновано модель мультиагентної пошукової системи по мережі Інтернет засобами уніфікованої мови моделювання агентів (AUML). Змодельована пошукова система класифікує вебсторінки за певними типами та виконує спеціалізований пошук залежно від типу пошукового запиту.
 • Item
  BLATOCOL: distributed microblogging service for early adopters
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Zahozhenko, Pavlo; Syniavsky, Oleksandr
  Having recently become mainstream, microblogging services face several challenges due to their implementation constraints. First, their centralised architecture means each service has scalability and reliability issues; second, signal to noise ratio tends to degrade as more people are joining the service and it becomes exploited by spammers and marketing experts; third, public microblogging services, particularly Twitter, is effectively a form of mass media, which raises the question whether such an influential news source should be allowed to be controlled by a single for-profit corporation. This paper describes the architecture of a niche distributed microblogging service, targeting early adopters, which addresses all of the major shortcomings of current microblogging solutions. This service is fully distributed, so it doesn’t have a single point of failure, nor does it need investments in its infrastructure in order to scale. Its niche nature and features allow it to maintain high signal-to noise ratio throughout all stages of its lifecycle. The proposed service is also open-source, has documented specification and open data format, that nullifies the possibility of its monopolic control by a single organisation.
 • Item
  Система автоматизованого генерування патернів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Верес, Максим; Глибовець, Андрій; Кумейко, Наталія
  Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, – частина автоматизації, що дає змогу не витрачати дорогоцінний час і запобігає виникненню помилок через людський фактор. Запропоновану систему автоматизованого генерування патернів можна рекомендувати для використання в освітньому процесі, для навчання мислення складними категоріями проектування (патернами) із зручним візуальним інтерфейсом оптимізації програмного коду.
 • Item
  Застосування графу "онтологія–документ" до задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-ресурсів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Олецький, Олексій; Олецкий, Алексей
  Розглянуто можливості, пов’язані з інтелектуальним аналізом поведінки відвідувачів тематичного веб-порталу та використанням результатів такого аналізу. Запропоновано підхід у використанні формалізації інформаційного наповнення порталу у вигляді графа "онтологія–документ".
 • Item
  Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів
  (ВПЦ НаУКМА, 2011) Мелащенко, Андрій; Перевозчикова, Ольга; Скарлат, Олена
  Розглянуто основні проблеми довготривалого збереження архівних електронних документів. Проаналізовано недоліки чинної нормативно-методичної бази, що регулює електронний документообіг в Україні, та запропоновано порядок її конкретних змін для забезпечення повного життєвого циклу електронних документів. Обґрунтовано необхідність процедур оцінювання відповідності архівних електронних документів національним стандартам, гармонізованим із міжнародними. Запропоновано архітектуру стенду валідації архівних електронних документів, який разом із прийняттям формату архівних електронних документів і зміною нормативно-правової бази Державної архівної служби України стануть необхідними і достатніми умовами створення інтероперабельної системи керування правомірними архівними електронними документами та забезпечать їхнє довготривале (довічне) збереження.