2 D коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Литвин, Олег
Нечуйвітер, Олеся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті запропоновано та досліджено кубатурні формули обчислення 2 D коефіцієнтів Фур'є з використанням операторів кусково-сталої інтерлінації на деякому класі диференційованих функцій. Інформація про функцію задана її слідами на системі взаємно-перпендикулярних прямих. Доведено, що оцінку похибки кубатурної формули можна виразити через відповідні оцінки похибки квадратурних формул.
Description
Cubature formulas of the calculation of 2 D Fourier’s coefficients are presented by using piecewice operators of spline-interlineation in the case when information about function is set of lines on one class of differentiable functions. The error of the cubature formulas is evaluated by errors of quadratures formulas.
Keywords
цифрова обробка сигналів, інтерлінація функцій, 2 D коефіцієнтів Фур'є, кубатурні формули, digital signal processing, functions interlineation, 2 D Fourier coefficients, cubature formulas
Citation
Литвин О. М. 2 D коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації / Литвин О. М., Нечуйвітер О. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 125: Комп'ютерні науки. - С. 51-55.