Побудова 3 d-моделі оболонки головного мозку по аксіальних зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Привалов, Максим
Деркач, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Описано алгоритм побудови 3D-моделі оболонки головного мозку, заснованого на використанні контурів оболонки на різних рівнях аксіальних зрізів. Наведено опис алгоритму переведення пікселів на цифровому зображенні в координати крапок кривої у декартовій системі координат. Проведено експериментальні дослідження. На основі аналізу результатів досліджень зроблено висновок про придатність запропонованого алгоритму для побудови 3D-моделі головного мозку. Визначено шляхи подальших досліджень.
Description
Discribed algorithm of building a 3D-shell model of human brain, based on shell paths at different levels of axial cuts. Discribed algorithm for transferring the digital image pixel to coordinates of points in a curve in Cartesian coordinates. Experimental researches are spent. On the basis of research findings concluded the suitability of the proposed algorithm for building 3D-models of the brain. Directions of the further researches are defined.
Keywords
3D-модель, цифрова обробка зображень, аксіальні зрізи, оболонка головного мозку, 3D-model, digital image processing, axial slices, cover of the brain
Citation
Привалов М. В. Побудова 3 d-моделі оболонки головного мозку по аксіальних зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень / Привалов М. В., Деркач О. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 125: Комп'ютерні науки. - С. 64-69.