Система автоматизованого генерування патернів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Верес, Максим
Глибовець, Андрій
Кумейко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних й архітектурних рішень. Можливість генерувати код автоматично, лише обравши мову, – частина автоматизації, що дає змогу не витрачати дорогоцінний час і запобігає виникненню помилок через людський фактор. Запропоновану систему автоматизованого генерування патернів можна рекомендувати для використання в освітньому процесі, для навчання мислення складними категоріями проектування (патернами) із зручним візуальним інтерфейсом оптимізації програмного коду.
Description
Design patterns facilitate reuse of successful design and architectural decisions. Ability to generate code automatically, just choose your language - are part of automation that cannot spend precious time and prevents errors by reason of the human factor. The proposed system for automated generation patterns can be recommended for use in education for teaching complex thinking design patterns with convenient visual interface optimization software.
Keywords
патерни програмування, проектування, повторне використання, автоматизація, генерування патернів, patterns of programming, design, reuse, patterns generating, patterns development
Citation
Верес М. М. Система автоматизованого генерування патернів / Верес М. М., Глибовець А. М., Кумейко Н. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 125: Комп'ютерні науки. - С. 73-76.