Том 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід)
  (2019) Куцак, Ганна
  У статті порушено питання вербалізації змістового відношення між мотивувальною основою та похідною словоформою. Зроблено спробу простежити, які складники процесу перетворення думки про реалії об’єктивного світу на похідну назву стають експліцитними, які залишаються імпліцитними, тобто як саме образ дійсності може бути зафіксовано в ономасіологічній структурі номінатив­ної одиниці. Окреслено також традиційні засоби вираження представників ономасіологічних категорій у сучасній українській мові.
 • Item
  Аналітичні каузативи радості в польській мові
  (2019) Закусило, Дарина
  У статті проаналізовано аналітичні конструкції, які позначають каузацію радості у польській мові. Аналітичні каузативи групують на агентивні та неагентивні, агентивні, своєю чергою, – на конативні та неконативні. Приклади з неагентивними каузативами представлені двома семан­тичними структурами, залежно від наявності чи відсутності агенса. Основним критерієм класифікувації каузативів є причина (або каузатор) емоції.
 • Item
  Untranslatable German Word Schadenfreude in English Media Discourse in the Context of the World Englishes Paradigm
  (2019) Moiseyenko, Olena
  This paper aims to consider the aspects of conceptual integration and contextual usage of the German word ‘schadenfreude’ in the English Internet discourses of the leading media of Great Britain, the United States of America, the Independent State of Papua New Guinea, New Zealand, and Kenya published in 2018-2019. The results of the study suggest that a local culture exerts influence on the process of conceptual integration of a loanword in a particular variant of English.
 • Item
  Organizational structure of British parliamentary discourse: pragmalinguistic aspect
  (2019) Zernetsky, Pavlo; Riabokon, Ganna
  The article investigates the peculiarities of utterance construction in British Parliamentary Discourse from the positions of pragmalinguistics. For the basis of the research, the authors take the classification of speech acts by J. Austin and J. Searle combined with the model for spoken discourse analysis by J. Sinclair and M. Coulthard and apply it for the description of the constituent components of speech moves (Pre-Head, Head, and Post-Head) in speech activity of the main participants of British Parliamentary Debates. The authors define pragmatic intentions of the speakers and describe the models of Speech Moves progres­ sions in terms of Pre-Head, Head, and Post-Head ties, which provides the insight into the way the speak­ ers build the utterances in order to realize their speech intentions.
 • Item
  Мовна природа мему
  (2019) Кирилюк, Ольга
  У статті здійснено розгляд меметики як вчення про моделі передавання інформації, у тому числі словесні. Досліджено особливості актуалізації образів, закріплених за мемом, за допомогою лексичних одиниць. Визначено такі головні функції мемів, як інформаційна, розважальна, естетична, емотивна, функція культурної пам’яті, пропагандистська, актуалізувальна. Також зосереджено увагу на чинни­ках, що сприяють реплікації мему.