Untranslatable German Word Schadenfreude in English Media Discourse in the Context of the World Englishes Paradigm

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Moiseyenko, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This paper aims to consider the aspects of conceptual integration and contextual usage of the German word ‘schadenfreude’ in the English Internet discourses of the leading media of Great Britain, the United States of America, the Independent State of Papua New Guinea, New Zealand, and Kenya published in 2018-2019. The results of the study suggest that a local culture exerts influence on the process of conceptual integration of a loanword in a particular variant of English.
Постановка проблеми. В умовах мультилінгвокультурної ситуації створюється певний когнітив­ний простір, у якому є неминучим когнітивний контакт різних картин світу в свідомості мультилінгвальних мовців. Однак поза увагою дослідників залишається проблема концептуального інтегру­вання лексичних запозичень, які є результатом контактування мов та культур, у різні варіанти анг­лійської мови, які функціонують у різноманітних культурних просторах. Англійська мова не має еквівалента до німецького слова schadenfreude, яке означає "зловтіха", оскільки у британській та американській культурі довгий час заперечувалось існування такої емоції. Слово schadenfreude набуває популярності в англомовному дискурсі тільки на початку 1990-х рр. після пояснення його значення в одному з епізодів серіалу "Сімпсони". Мета статті. Метою статті є розгляд аспектів концептуального інтегрування та контекстів ви­користання слова schadenfreude у різних варіантах англійської мови. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають відбір та аналіз інтернет-статей з використанням слова schadenfreude в англомовних провідних медіа Великої Британії, США, Папуа Нової Гвінеї, Нової Зеландії та Кенії у період 2018–2019 рр. Основні результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що, попри використання scha- denfreude у контекстах різних подій, у суспільствах все ще існують застороги до емоції зловтіхи як такої, що має жорстоку та примітивну сутність, суперечить культурним цінностям і може викликати сором. Природним контекстом для вживання слова schadenfreude вважається спортивна подія. У медійному дис­курсі Папуа Нової Гвінеї не засвідчено жодного використання слова schadenfreude. Медійний дискурс Кенії є прикладом більш високого ступеня концептуальної інтеграції німецького слова schadenfreude. Висновки і перспективи. Локальна культура впливає на процес концептуального інтегрування запозичення в певний варіант англійської мови. Проведена розвідка відкриває перспективи подальших досліджень концептуальних взаємовідносин мов та культур.
Description
Keywords
loanword, media discourse, varieties of the English language, context, conceptual integration, article, запозичення, медійний дискурс, варіанти англійської мови, контекст, концептуальна інтеграція
Citation
Moiseyenko O. Untranslatable German Word Schadenfreude in English Media Discourse in the Context of the World Englishes Paradigm / Olena Moiseyenko // Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. - 2019. - Т. 2. - С. 13-19.
Collections