Вип. 48. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Екзистенційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети
  (2012) Стороженко, Ліна
  У статті досліджено основні екзистенційні аспекти архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети (до уваги взято оповідання "Місто"). Розглянуто світоглядну парадигму, що передбачає ставлення до урбанізованого соціуму як до складного організму, в якому перебуває людина. З’ясовано екзистенційні категорії самотності, відчуження, абсурдності, роздвоєння в контексті пошуку сенсу буття.
 • Item
  Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна
  (2012) Павленко, Леся
  Досліджено світогляд поета з точки зору динаміки у творчості. Під час аналізу основних поетових збірок виявлено, що вони значно різняться поетикою і світоглядним підґрунтям. Так, збірка "Сонцестояння" (1992) представляє міфологічний світогляд, "Зимовий стук дятла" (1995) -християнський, а в "Траві над травою" (2005)переважають агностично-екзистенціалістські мотиви.
 • Item
  "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва
  (2012) Гнідець, Уляна
  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі -це система імпліцитних змістових зв'язків та їх взаємодія у наративному дискурсі творів, написаних дорослими письменниками для недорослої цільової аудиторії. Зокрема сучасній літературі для дітей і юнацтва притаманна ідеологія ініціації, яку протиставлено ідеології виховання, оскільки у ній закцентовано увагу на самоствердженні юного читача. Мова як специфічний комунікативний код у літературі для дітей та юнацтва має важливу експресивну функцію, без якої ініціація особистості неможлива.
 • Item
  Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.
  (2012) Демська-Будзуляк, Леся
  У зв'язку з методологічними пошуками сучасного літературознавства, зокрема в галузі історичної поетики нового історизму, наново актуалізувалося питання періодизації літературних історіографій. Розглядаючи текст історії літератури як певний продукт культури, одержуємо можливість проаналізувати інтенції авторів літературних історіографій щодо історичного часу та їхніх естетико-теоретичних позицій. У центрі дослідження - одні з найпомітніших праць у контексті становлення українського наукового літературознавства другої половини ХІХ ст., а також першої третини ХХ ст.
 • Item
  Національні самообрази в ірландській та українській прозі 1990-х років
  (2012) Лисак, Наталя
  Статтю присвячено відображенню ірландських та українських національних самообразів у сучасній літературі. На основі імагологічної теорії та методології проаналізовано прозові тексти П. МакКейба, Ш. Діна, Дж. О'Коннора та О. Забужко, Ю. Андруховича і С. Жадана. Простежено типологічні збіги і спільні тенденції у відтворенні національних самообразів у цих двох постколоніальних літературах.