Екзистенційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Стороженко, Ліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено основні екзистенційні аспекти архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети (до уваги взято оповідання "Місто"). Розглянуто світоглядну парадигму, що передбачає ставлення до урбанізованого соціуму як до складного організму, в якому перебуває людина. З’ясовано екзистенційні категорії самотності, відчуження, абсурдності, роздвоєння в контексті пошуку сенсу буття.
The article investigates the basic existential aspects of the аrchetype of the city in the short prose of Boris Teneta (in the story “The City”). A world-view paradigm is examined, which foresees the attitude toward urbanized society as a complex organism in which man exists. Existential categories such as loneliness, alienation, absurdity, and duality in the context of a search for a sense of existence, are analyzed.
Description
Keywords
екзистенціалізм, екзистенція, образ, архетип, урбанізований соціум, символ, стаття, existentialism, existence, character, archetype, urbanized society, symbol
Citation
Стороженко Л. Г. Екзистенційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети / Стороженко Л. Г. // Маґістеріум. Вип. 48. Літературознавчі студії / [упоряд.: Моренець В. П.]. - 2012. - С. 64-66.