Національні самообрази в ірландській та українській прозі 1990-х років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Лисак, Наталя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено відображенню ірландських та українських національних самообразів у сучасній літературі. На основі імагологічної теорії та методології проаналізовано прозові тексти П. МакКейба, Ш. Діна, Дж. О'Коннора та О. Забужко, Ю. Андруховича і С. Жадана. Простежено типологічні збіги і спільні тенденції у відтворенні національних самообразів у цих двох постколоніальних літературах.
The article deals with the representations of Irish and Ukrainian national self-images in contemporary literature. On the basis of imagological theory and methodology prose texts by P. McCabe, S. Deane, J. O’Connor and O. Zabuzhko, Yu. Andrukhovych, S. Zhadan are analyzed. Typological analogies and common trends are traced in terms of the reproduction of national self-images in these two postcolonial literatures.
Description
Keywords
національний самообраз, національний образ, літературна імагологія, стаття, national self-image, national image, literary imagology
Citation
Лисак Н. С. Національні самообрази в ірландській та українській прозі 1990-х років / Лисак Н. С. // Маґістеріум. Вип. 48. Літературознавчі студії / [упоряд.: Моренець В. П.]. - 2012. - С. 85-93.