Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Павленко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено світогляд поета з точки зору динаміки у творчості. Під час аналізу основних поетових збірок виявлено, що вони значно різняться поетикою і світоглядним підґрунтям. Так, збірка "Сонцестояння" (1992) представляє міфологічний світогляд, "Зимовий стук дятла" (1995) -християнський, а в "Траві над травою" (2005)переважають агностично-екзистенціалістські мотиви.
In the article the poetry of Victor Kordun is investigated in the view of its dynamics. The analysis of main Kordun’s albums demonstrated the considerable difference in their poetics and world outlook basis: the album “The Solstice” represents the mythological world outlook, “The Winter Knockof Woodpecker” - Christianone, and the “Grassunder the Grass” is imbued with existentialistic motives.
Description
Keywords
динаміка, мотив, суб'єкт лірики, міф, християнство, екзистенціалізм, стаття, dynamics, motive, the subject of Lyrics, myth, Christianity, existentialism
Citation
Павленко Л. С. Динаміка поетичної свідомості Віктора Кордуна / Павленко Л. С. // Маґістеріум. Вип. 48. Літературознавчі студії / [упоряд.: Моренець В. П.]. - 2012. - С. 67-70.