Зустріч з Іншим як виклик

Permanent URI for this collection

У збірнику вміщено тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції "Філософія: нове покоління" на тему "Зустріч з Іншим як виклик", що відбулася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" 21-22 квітня 2023 року. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей і всіх, кого цікавлять різноманітні форми філософської концептуалізації Іншого, а також ширше коло питань історії філософії та філософії культури.

Browse