Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Voropai, Olga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Value co-creation is a modern marketing and management approach that implies customer involvement in the process of generating values. The purpose of the paper is to identify the main directions of such cooperation in Ukrainian higher education. Value co-creation is defined as the holistic process of collaboration between the university management team, teachers and students, aimed at generating value for all stakeholders. Pros and cons of different co-creation activities are discussed, namely mass-customization, coproduction, co-marketing, UGC, student government, and co-management. Being a complex issue, value co-creation management is facing additional challenges in higher education. Low qualification of student participants, top-down initiative, systematic crisis of university education, and conflict of interests are all adding to the uncertainty of the effectiveness of this approach in the Ukrainian realities. The author discusses the perspective of further implementation of value co-creation management to increase university competitiveness and to gain a strategic advantage.
Спільне створення цінності – сучасний підхід до маркетингу та управління організацією, який передбачає залучення споживачів до процесу продукування цінності. Метою статті є визначення основних напрямів такої взаємодії у закладах вищої освіти в Україні. Спільне створення цінності розглядається як холістичний процес співпраці між менеджментом університету, викладачами та студентами, спрямований на створення цінності для усіх стейкхолдерів. У роботі визначено переваги та недоліки різних форм взаємодії з метою спільного створення цінності, а саме: масової кастомізації, спільного виробництва, спільного маркетингу, створення споживчого контенту, студентського самоврядування та спільного управління. Комплексна проблема управління процесом спільного створення цінності стикається з додатковими викликами у галузі вищої освіти. Низький рівень кваліфікації студентів, що беруть участь у спільному управлінні, ініційоване згори впровадження концепції, систематична криза університетської освіти та конфлікт інтересів підвищують невизначеність питань ефективності використання такого підходу до управління в українських реаліях. Автор формулює перспективи подальшого впровадження концепції спільного створення цінності з метою підвищення конкурентоспроможності університету та формування стійкої конкурентної переваги.
Description
Keywords
value co-creation, Service-Dominant (S-D) Logic, university management, standardized value, personalized value, co-management, education commercialization, article, спільне створення цінності, сервісно-домінантна логіка, менеджмент вищої освіти, стандартизована цінність, індивідуальна цінність, спільне управління, комерціалізація освіти
Citation
Voropai O. Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 30-34.