Кафедра маркетингу та управління бізнесом

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 437
 • Item
  Influence of Leadership Potential on the Effectiveness of Managerial Change
  (2023) Ignatieva, Iryna; Serbenivska, Alina; Babina, Elena
  The current article puts forward the following hypothesis: leadership potential is the key to the effectiveness of changes taking place within business structures to ensure their functioning in the markets. In this context, the authors conducted research on leadership potential of the business structures operating in Ukraine. The following objectives have been specified: 1) to analyze and evaluate the development of leadership potential at Ukrainian enterprises and develop its regulation; 2) to provide tools for the enterprise change assessment in the dynamics by means of leadership potential. Fifteen enterprises of the textile industry of Ukraine have been involved in the research. Analysis is based on a random sample of 300 respondents. The analysis of the dominance of the activated change management system conducted on the basis of resultant leadership has revealed that leadership potential is the key factor for change.
 • Item
  Monitoring and evaluation of the efficiency of rural development of the united territorial communities of the Vinnytsia region
  (2023) Cheremisina, Svitlana; Rossokha, Volodymyr; Tomashuk, Ivan
  Balanced development and interaction of types of economic activity form the economic potential of the region and help fill budgets. Improvement of the methodology of diagnostics of the economy of rural development taking into account natural, economic, demographic, social and recreational features is urgent. The purpose of the study was to improve and develop a methodological toolkit for assessing the effectiveness of rural development on the example of united territorial communities of the Vinnytsia region. A number of methods were used in the research process: abstract-logical, comparative analysis, tabular, statistical, calculation-constructive. According to key economic parameters, such as the pace of the Supreme Council of Justice and the volume of production per person, the Vinnytsia region is marked by a relative trend of anticipatory regional development, and the agriculture of the region in 2017-2021 retains priority positions in the structure of the agro-industrial complex of Ukraine. Analytical monitoring of the positive dynamics of the majority of economic indicators of rural development of the united territorial communities of the Vinnytsia region contributed to the growth of the partial index of the economic component. During 2017-2021, this aggregate indicator increased from 411 to 427 points, or almost 4%. It was established that the partial index of social efficiency of rural development of the united territorial communities of the region decreased by 2.4% (from 107.4 in 2017 to 104.8 points in 2021). The highest value of the index of social efficiency of rural development of united territorial communities was reached in 2017 (107.4), and the lowest in 2020 – 104.0. Calculation partial index environmental efficiency of rural development established a growth of 7.3% (from 17.2 in 2017 to 18.5 in 2021). The calculation and analytical measurement of the aggregate integral indicator of the effectiveness of rural development of the united territorial communities revealed a slight growth trend – from 91.2 in 2017 to 93.9 points in 2021, which does not exceed 3%. The practical significance of the conducted research is determined by the improvement of the toolkit and the development of a methodical algorithm for determining the integral indicator of the effectiveness of rural development of united territorial communities, which can be useful in the regional management practice of organizing monitoring and developing directions for the development of rural areas.
 • Item
  Проблеми і перспективи розвитку фермерства в умовах воєнного і повоєнного періоду
  (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2023) Нечипоренко, Олександр; Россоха, Володимир
  Матеріали доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу", 25 травня 2023 року Київ, Україна.
 • Item
  Концептуальні засади повоєнних трансформацій сільського господарства України
  (2023) Нечипоренко, Олександр; Россоха, Володимир
  Стабільне й ефективне функціонування сільського господарства в умовах сьогодення набуло пріоритетного значення у забезпеченні продовольчої незалежності держави. Проте російське військове вторгнення і тимчасова окупація частини території України спричинили значні руйнівні наслідки у сфері сільськогосподарського виробництва. Метою статті є аналіз стану сільського господарства в умовах війни та окреслення структурної трансформації в період повоєнної відбудови. Завдання окреслено визначенням обсягів втрат аграрного сектору від російської агресії та вибором вектору трансформаційних зрушень його повоєнної відбудови і подальшого розвитку. Емпірична база включає інформацію Інституту аграрної економіки, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукових та оглядових публікацій. Теоретичне і прикладне опрацювання інформації спирається на табличні методи – для побудови рядів динаміки виробництва продукції й окреслення систем ведення сільськогосподарського виробництва; методи системного аналізу – для порівняльних характеристик функціонування індивідуального і корпоративного секторів сільського господарства, виявлення причин і наслідків проблемної ситуації в галузі; абстрагування – для виділення найсуттєвіших ознак, властивостей і зв’язків, які характеризують розвиток аграрного сектору; обґрунтування та узагальнення – для встановлення закономірностей подальшого розвитку сільського господарства. У результаті дослідження встановлено, що аграрний сектор економіки України зазнав значних втрат від проведення бойових дій. Обґрунтовано переваги й недоліки індивідуального і корпоративного секторів сільського господарства. Переваги й недоліки корпоративного сектору або великотоварного аграрного бізнесу в Україні представлено на прикладі функціонування агрохолдингів. Доведено переваги індивідуального сектору в забезпеченні внутрішнього споживчого ринку. Обґрунтовано шляхи повоєнної відбудови сільського господарства на засадах фермерства відповідно до рекомендацій ООН і спільної аграрної політики Європейського Союзу.
 • Item
  Розвиток аграрного сектору економіки України у довоєнний та воєнний періоди
  (Одеський національний технологічний університет, 2023) Россоха, Володимир; Нечипоренко, Олександр
  Матеріали доповіді учасників науково-практичної конференції "Агропродовольчий сектор України в період війни: виклики та перспективи", 24 травня 2023 р., м. Одеса.
 • Item
  The Role and Significance of Tools of Decentralization of the Healthcare Systems of Ukraine and the Republic of Poland: Medical end Legal Analysis
  (2020) Artemenko, Olena; Krupnova, Lubov; Kurylo, Lіudmyla; Kovalova, Svitlana; Kniazka, Liliia
  The aim of the study is medical and legal analysis of the role and importance of instruments for decentralization of the health care system in Ukraine and the Republic of Poland. It was found that the main purpose of most reforms implemented in democracies is to ensure access to certain services, to improve the quality of certain services. An important place among such reforms belongs to the field of health care, medical field. The main stages of reforming the decentralization of the health care system in Ukraine can be compared in some way with the already completed stages of decentralization of the decentralization of the health care system in the Republic of Poland. However, it should be noted at once that the Ukrainian legislation currently provides for three main stages of reform, while in the Republic of Poland, according to official data, there are five such stages. In addition, it is possible to say that although the Republic of Poland has already gone through a full-fledged process of decentralization of the health care system, but as the study shows quite a lot of negative aspects still remain, and in order to reduce such aspects in Ukraine. It was determined that today it is possible to identify the four main priority areas for reforming the decentralization of the health care system, proposed for local governments by the Ministry of Health: autonomy of medical institutions; full implementation of all declared programs ("Affordable Medicines", "Money follows the patient" and a number of others; creation of appropriate infrastructural conditions for the work of primary care physicians; ensuring transportation of patients to the primary care physician.
 • Item
  Топ-5 сайтів у сфері електронної комерції та шопінгу в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022) Біловодська, Олена
  Тези доповіді учасника XIV Міжнародної науково-практичної конференції " Маркетинг і логістика в системі менеджменту", м. Львів, 28 жовтня 2022 р.
 • Item
  Digital Transformation: The Age of Innovations in Business and Society
  (IntechOpen, 2022) Kovshova, Iryna
  This chapter considers main factors of digital transformation in business and society. The latest studies of digital ad spend in Europe and a number of marketing technology solutions all over the world within the period 2011–2020 have confirmed a rapid development of digital technologies in business and society. It was justified that due to digitalization process companies have to revise their priorities and modify their main strategic goals for simultaneous achievement of commercial efficiency and a social effect. These goals need some adjustment to specific requirements and wishes of main process participants that form five levels of approval. Proposed marketing management model in digital transformation of business and society contains basic components, which lie in the digital contour. Responses of millennials (the people born at the turn of the century) on the use of digital technologies in different spheres of life are analyzed. The pilot research allowed to distinguish three groups of millennials depending on how actively they use digital technologies in different spheres of life. Main directions of innovative marketing management development are defined. The opportunities of implementing functionality of artificial intelligence, neuromarketing, augmented and virtual reality, marketing technologies MarTech in company business-processes are studied.
 • Item
  Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства
  (ФОП Шпак В. Б., 2022) Волошин, Андрій; Бураковський, Ігор
  Матеріали доповіді учасників Міжнародної наукової інтернет-конференції "Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки", 27-28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща.
 • Item
  Щодо пріоритетності методів оцінки агробізнесу і сільськогосподарського майна в угодах M&A
  (2022) Могилова, Марина
  Тези доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення" з нагоди 85-ї річниці від дня народження Г. М. Підлісецького, м. Київ, 8 вересня 2022 р.
 • Item
  Особливості імплементації інноваційних технологічних рішень в умовах сучасних викликів
  (Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2022) Ковшова, Ірина; Шедько, Дмитро
  Тези доповіді учасників щорічного Міжнародного круглого столу "Державна служба України: сучасні виклики та перспективи повоєнної трансформації", м. Київ, 17 червня 2022 р.
 • Item
  Розвиток підприємництва в умовах цифрової трансформації
  (Державний університет телекомунікацій, 2022) Ковшова, Ірина
  Матеріали доповіді учасника ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку", м. Київ, 15-16 лютого 2022 року.
 • Item
  Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2022) Біловодська, Олена
  Автором викладено підхід щодо систематизації методів генерування ідей інновацій за груповою та індивідуальною формами організації творчої діяльності і виконано їх порівняльний аналіз.
 • Item
  Цифровізація пошуку роботи (першого робочого місця) через розробку рекрутингового мобільного додатку
  (ТЕС, 2022) Гуменна, Олександра; Гуменна, Анастасія
  Матеріали доповіді учасників V Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг і цифрові технології", м. Одеса, 29-30 вересня 2022 року.
 • Item
  Торгові марки як об'єкти інтелектуальної власності: ТОП-5 брендів у світі
  (Юрсервіс, 2022) Біловодська, Олена
  Матеріали доповіді учасника ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності", (24-25 березня 2022 року).
 • Item
  Positioning in the Retail Market of Grocery and Consumer Goods (Case Study: Romanian Market)
  (2022) Bilovodska, Olena; Ivanchenko, Kostiantyn
  The work is devoted to the development of practically oriented perception maps for positioning of retail networks in the set of attributes: price, recognizability, trust, convenience, quality, which allowed us to reasonably determine positioning by selected segments on the basis of objective marketing information. To do this, on the example of the Romanian market as a developing country, the authors conducted a market study of short-term demand, consumer behavior and motivation in the retail market of groceries and consumer goods by surveying 317 respondents to determine the frequency of store visits, priorities networks, motives, consumer risks and consumer loyalty. Also, authors conducted another market study of perception of retail chains by surveying 117 respondents to determine consumers attitude to existed retail chains. According to the results of the study, recommendations for positioning new networks in this market are provided. The results of the study can be used to develop strategies for positioning of retail chains in the consumer goods market while entering new markets in developing countries.
 • Item
  Digital Tools Products Promotion in Online Trade on International Markets
  (2022) Starostina, Alla; Bilovodska, Olena; Panasiuk, Yuliia
  The paper is devoted to the development of an approach for companies to justify the feasibility of using digital tools to promote products in countries that are not considered as innovative leaders, taking into account the specifics of individual product markets. Taking Ukraine for example, the possibilities of using the results of systematisation as a base of relevant knowledge for a reasonable assessment of online promotion tools feasibility are defined. The practical use of this base to justify the choice of specific digital tools in a particular product market is tested. Improved methodological approach to the analysis and evaluation of digital tools for product promotion is based on the use of their relevant choice and takes into account the parameters of the advertising campaign effectiveness with elements of influence marketing and the main motivations of consumers. The marketing research of Saudi Arabia's consumer motivation as a promising market and the study of trends in the social network market delivered basic and additional promotion tools that enhance the online promotion effectiveness, and appropriate recommendations for the use of digital tools to promote honey in the Saudi Arabian market are formulated. The results of practical testing of the proposed approach show that it can be directly used to substantiate digital tools to promote products on the honey market in the conditions of COVID-19 and the post-covenant period by companies that are not considered as leaders in innovation growth.
 • Item
  Green tourism business as marketing perspective in environmental management
  (2022) Gryshchenko, O.; Babenko, V.; Bilovodska, Olena; Voronkova, T.; Ponomarenko, I.; Shatskaya, Z.
  Environmental guidelines and principles of sustainable development are becoming increasingly popular and are a priority for most business areas. One of the widely developing eco-destinations is green tourism, which is gaining a profitable and priority status, especially for lower middle-income countries. The purpose of the article is to determine the strategic marketing support for the development of green tourism on the example of Ukraine and its regions based on an approach to its assessment in terms of environmental and tourism competitiveness.
 • Item
  Ринок консалтингових послуг в Україні та світі
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022) Біловодська, Олена
  Тези доповіді учасника міжнародної науково-практичної конференції "Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів", 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія).
 • Item
  Топ-10 веб-сайтів у сфері діджитал маркетингу у світі
  (ТЕС, 2022) Біловодська, Олена
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг і цифрові технології", 29-30 вересня 2022 р. Автором наведено рейтинг веб-сайтів у сфері діджитал маркетингу в світі. Так, за допомогою сервісу SimilarWeb здійснено рейтинговий аналіз станом на 30.06.2022 р. Similarweb надає послуги веб-аналітики для бізнесу і складає рейтинг сайтів та додатків на основі показників трафіку та взаємодії з ними користувачів. Система рейтингу охоплює 210 категорій сайтів та додатків у 190 країнах та була розроблена для оцінки їх популярності та потенціалу зростання . Це сервіс збору, вимірювання, аналізу та надання даних про поведінкові моделі, статистики залучення користувачів веб-сайтів та мобільних додатків.