The Hegemony of a Ruling Party as a Common Element in the Armenian Genocide, the Holodomor and the Holocaust

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Antonovych, Myroslava
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
With the development of comparative genocide as the second generation of genocide studies over the last decades it became important to examine the Holodomor as a crime of genocide committed by the Communist party of the Soviet Union in comparative perspective with other genocides. In this article, the author offers a comparative analysis of the Holodomor with cases of genocide in the first half of the 20th century – namely, the Armenian genocide of the Ottoman Empire and the Holocaust of Nazi Germany – from the perspective of perpetrators (organizers). The author compares the three genocides as crimes under international law in terms of one of the mental elements of genocide that characterizes each of them, noting the similarities in ruling political parties as organizers of those crimes who exercised the collective intent in each of the case of genocide under analyses. The author argues that hegemony of a ruling party: the Ittihadists, the Communists, and the Nazis which substituted the state organization was a common element in the genocides perpetrated in the Ottoman Empire, the Soviet Union, and the Third Reich. Moreover, in the ongoing Russian genocide against the Ukrainian nation with culmination since 24 February 2022, it is again the ruling party – Yedinaya Rosiya (Single Russia) which is the foundation of Russian totalitarian regime that organized this crime of genocide.
Description
З розвитком в останні десятиліття порівняльних геноцидних студій як другого покоління геноцидних студій важливо проаналізувати Голодомор як злочин геноциду, вчинений Комуністичною партією Радянського Союзу, у порівнянні з іншими геноцидами. У цій статті авторка пропонує порівняльний аналіз Голодомору з геноцидами першої половини ХХ ст., а саме Вірменським геноцидом Оттоманської імперії і Голокостом нацистської Німеччини з погляду їхніх виконавців (організаторів). Авторка порівнює ці три геноциди як злочини за міжнародним правом в аспекті одного із суб’єктивних елементів геноциду, що є характерним для кожного з них, зазначаючи схоже і відмінне в керівних політичних партіях як організаторах цих злочинів, які здійснили свій колективний намір у кожному з аналізованих геноцидів. Саме організатори злочину геноциду, які є лідерами керівних політичних партій, несуть основну відповідальність за злочин геноциду, оскільки їхня роль у поширенні геноцидного наміру визначальна порівняно з тими, хто знає про існування такого наміру і сприяє його втіленню. Авторка доводить, що гегемонія керівної партії: ітихадистів, комуністів і нацистів, які підмінили собою державну організацію, була спільним елементом геноцидів в Оттоманській імперії, Радянському Союзі та Третьому Рейху. Нині аналогічною ідеологією є рашизм, який був засуджений постановою Верховної Ради України 2 травня 2023 р. як російський політичний режим, що характеризується такими соціальними практиками, як тоталітаризм і людиноненависництво. На підставі проведеного аналізу авторка доходить висновку про те, що основним джерелом злочину геноциду можна визначити монопольні ідеології, а проаналізовані геноциди були передовсім ідеологічними. У тривалому російському геноциді проти української нації, кульмінація якого розпочалась 24 лютого 2022 р., знову наявна керівна партія "Єдіная Россія", яка створює фундамент російського тоталітарного режиму, що організував цей злочин. Геноцид українців з боку російського режиму, що триває досі, також має зазначений спільний елемент з іншими геноцидами – монопольну ідеологію, гегемонію керівної партії і тоталітаризм.
Keywords
the Armenian Genocide, the Holodomor, the Holocaust, organizers of genocide, the hegemony of a ruling party, article, Вірменський геноцид, Голодомор, Голокост, організатори злочину геноциду, гегемонія керівної партії
Citation
Antonovych M. The Hegemony of a Ruling Party as a Common Element in the Armenian Genocide, the Holodomor and the Holocaust / Myroslava Antonovych // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2023. - Т. 11. - С. 40-46. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.11.40-46