Кафедра міжнародного і європейського права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 299
 • Item
  Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах
  (2013) Проценко, Діана
  Ця стаття присвячена проблемі підвищення ефективності врегулювання цивільних, господарських і трудових спорів, з огляду на сьогодення судового вирішення спорів й відсутність нормативного акта, що вввів би в правове поле України поняття медіації.
 • Item
  Інститути Європейського Союзу
  (Право, 2021) Комарова, Т.; Петров, Роман
  Тема 3. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Історія європейської інтеграції. Правове становище Європейського Союзу як міжнародної організації. Наддержавні та міждержавні форми співробітництва держав - членів Європейського Союзу
  (Право, 2021) Петров, Роман
  Тема 1. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Лісабонський договір (договір про реформи)
  (Право, 2021) Петров, Роман
  Тема 2. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Набрання чинності Лісабонським Договором
  (Право, 2021) Брєдова, Г.; Петров, Роман
  Підрозділ 2.4. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  "Поглиблена" і "всеосяжна" зона вільної торгівлі між ЄС та Україною?
  (Право, 2021) Петров, Роман; Ван Елсувеге, Петер
  Підрозділ 18.5. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Права громадян третіх країн на Внутрішньому ринку Європейського Союзу
  (Право, 2021) Анакіна, Тетяна; Петров, Роман
  Підрозділ 19.4. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Реформа законодавства Європейського Союзу щодо статусу громадян третіх країн
  (Право, 2021) Анакіна, Тетяна; Петров, Роман
  Підрозділ 19.5. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Співвідношення прав громадян Європейського Союзу та громадян третіх країн. Політичні права громадян третіх країн
  (Право, 2021) Анакіна, Тетяна; Петров, Роман
  Підрозділ 19.3. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Свобода ділового заснування в Європейському Союзі
  (Право, 2021) Вакуленко, А.; Петров, Роман
  Підрозділ 8.3. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Засади вільного пересування осіб
  (Право, 2021) Вакуленко, А.; Петров, Роман
  Підрозділ 8.1. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
  (Право, 2021) Петров, Роман; Ван Елсувеге, Петер
  Підрозділ 18.2. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Вільне пересування працівників
  (Право, 2021) Вакуленко, А.; Петров, Роман
  Підрозділ 8.2. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Guest editorial
  (2022) Petrov, Roman; Hillion, Christophe
  Ukraine formally applied for EU membership on 28 February 2022 in the most tragic circumstances. President Zelenskyy signed the letter of application just a few days after Russia launched its full-scale invasion of the country, and as Russian troops were only about 15 kilometres from his office in Kyiv.
 • Item
  Международно-правовые санкции
  (Вища школа, 1982) Василенко, Владимир; Ленская, Т.
  В монографии исследуется один из важнейших международно-правовых институтов, играющих значительную роль в восстановлении, поддержании и укреплении международного правопорядка, — институт международно-правовых санкций. На основании обобщения материалов международной практики, многочисленных документов и публикаций ООН, а также работ советских и зарубежных авторов дан комплексный анализ принципов, являющихся основой института международно-правовых санкций и определяющих его роль в механизме международно-правового регулирования.
 • Item
  Корупційні ризики як завада для міжнародно-правового режиму зміни клімату
  (2022) Непийвода, Іванна; Непийвода, Василь
  Конференція ООН зі зміни клімату (Ґлазґо, 2021) увідповіднила міжнародно-правовий режим галузі до сучасного бачення, згідно з яким упродовж цього десятиліття, що є критичне, необхідно вжити рішучих нагальних дій. Корупційні ризики становлять істотну перепону в справі подолання цієї глобальної загрози, хоча вони й не згадані у відповідних документах щодо кліматичних змін. У статті ключові напрями дій щодо кліматичних змін – пом’якшення наслідків, пристосування, фінансування та співпрацю, – розглянуто в кон-тексті пов’язаних із ними корупційних ризиків. Відзначено, що виконання зобов’язань залучати не менш ніж 100 млрд доларів США щорічно на заходи із пристосування, а також дедалі більші обсяги видатків на пом’якшення наслідків кліматичних змін, апріорі мають високий корупційний потенціал. Висвітлено, як корупція зменшує дієвість глобальних кліматичних заходів у розрізі конкретних секторів, таких як міжнародні ринки вуглецю, скорочення видобутку вугілля, лісове господарство та будівельні проєкти у сфері пристосування. Схарактеризовано «традиційні» та нові, спричинені невідомістю і браком відповідного досвіду, форми корупції. У статті зазначено, що зусилля, докладені у Ґлазґо для повної реалізації положень Паризької угоди, істотно знизять корупційний потенціал, однак не можуть зліквідувати його цілком. Висловлено припущення, що у відповідь на завади міжнародно-правовий режим зміни клімату буде взаємодіяти з міжнародно-правовою базою протидії корупції, оскільки доробок, усталений у межах антикорупційної системи, потенційно корисний для глобальних дій щодо зміни клімату.
 • Item
  Regulation and supervision of financial services in the era of global digitalization: experience of Azerbaijan
  (2021) Mykhailiuk, Galyna; Rustamzade, Aykhan; Mykhailiuk, Nina; Zaitseva-Kalaur, Inna
  The COVID-19 pandemic necessitated the urgent regulation and renewal of financial and banking services in Azerbaijan in the era of global digitalization. A number of important steps have been taken in the country, which are highlighted in the present article. First and foremost, numerous adopted legal acts, measures taken to increase the volume of non-cash payments and minimize the amount of cash payments have been analysed in the present article. It has been emphasized that strengthening of the role of banks in business financing also stimulates the economic growth as a result of the application of opportunities created by the digitalization of banks, legal entities and population. The importance to carry out reforms in the field of payments, to develop the legal framework, to strengthen institutional capacity has been examined. Next, the use of information technology and the enhancement of digital literacy have been identified as crucial issues. Moreover, digitalization is the main goal of improving risk management in banks and is defined as a strategic approach for the long term. The development of information technology and the acceleration of digital transformation in the international arena have contributed to the formation of modern and different approaches in the financial system, as well as in the operating part of banks. Furthermore, a new prudential system for responding to new challenges has been developed and the existing risk management tools based on international experience have been applied. The widespread use of mobile services over the Internet to facilitate consumer access to these services also plays a significant role in reducing costs and wasted time by creating additional capabilities. Finally, the article shows how the use of modern technological channels has increased the ability to collect and analyse more extensive and necessary information about current and potential customers.
 • Item
  Digitalization of financial services and challenges of adaptation of control
  (2021) Mykhailiuk, Galyna; Rustamzade, A.; Bakhishov, A.
  Recently, we heard much more about digitalization and related processes around the world. In other words, digitalization is already an important part of modern trends. The main aspects of digitalization, digital transformation and its impact on the financial services of the banks have been discussed and analyzed in this article. Along with the effect of digitalization on everyone’s life, the influence on financial services of the banks and on their businesses are also important. It is noted that banks need to make changes in their approaches to financial services, business models and strategies in accordance with the new requirements. The paper also focuses on the start of a new digital age in financial markets and the need for the regulator to adopt a new approach over the course of its existence. Formation of the reality of regulators working with wider companies and areas, the need to analyze the larger databases, the importance of extensive use of digital opportunities for more effective run of their functions have been examined. It is stated that the supervisors should be interested in technological development, take the leadership in its application, have to consider possible development trends, new regulations with financial institutions, as well as large bigtech companies. In this regard, the measures taken by the European regulatory authorities, innovations have been analyzed, as well. Emphasizing the importance of defining a common framework approach by the ECB, aspects of the policy set by national regulators within that framework are examined. The obvious positive advantages of new technological solutions application are also discussed. Thus, possibility of modern technological development to create a fertile ground for concealing a number of criminal acts, such as money laundering, terrorism, fraud and tax evasion is noted.
 • Item
  Response to COVID-19 in Ukraine: Legal Pragmatism or Constitutional Outbreak?
  (2020) Petrov, Roman; Bernatskyi, Bohdan
  Since March 2020 the Verkhovna Rada of Ukraine (Parliament of Ukraine) joined the global fight against COVID-19. It held several plenary sessions and amended certain legislative acts: Law No. 3219 (providing a simplified procedure to purchase services and works to fight COVID-19, doubled reward for medical workers, regulated IDPs registration procedure, imposed fines for leaving observation, etc.); Law No. 3220 (on taxation policy during the quarantine; amended law "On the protection of the population from infectious diseases" – clarified the terms of self-isolation, observation, specialized hospitals, processing personal data for health protection purpose does not require consent); Law No. 2538 (specified procedure of purchasing and registration of drugs); Law No. 3268 (on the application of foreign medical protocols to treat COVID-19); Law No. 3276 (extended procedural terms and specified online court sittings, except for criminal cases), and other legal bills. Despite eight Ukrainian MPs have confirmed COVID-19 cases, the work of the Parliament of Ukraine has not been halted.
 • Item
  EU-Ukraine Association Agreement's Effective Implementation into the Legal Order of Ukraine. Challenges and Successes
  (2019) Petrov, Roman
  This article focuses on challenges and successes of the implementation and application of the EU-Ukraine Association Agreement, which triggered unprecedented political, economic and legal reforms in Ukraine. This article focuses on the constitutional challenges that have arisen for Ukraine in the course of implementing the Association Agreement into its legal system. Two issues form the core of the paper. The first issue is effective implementation and application of the Association Agreement within the Ukrainian legal order. The second issue is compatibility between the Association Agreement and the Ukrainian Constitution. The latest political and legal developments in Ukraine are analyzed through the prism of effective implementation of the Association Agreement and the rise of pro-European judicial activism in Ukraine. In conclusion it is argued that the EU-Ukraine Association Agreement enhanced the adaptability of the national constitutional order to the European integration project and European common values.