020: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Переднє слово
  (2002) Брик, Михайло
  Черговий (третій) випуск «Наукових записок НаУКМА» серії «Хімічні науки і технології» практично повністю присвячений проблемам модифікування поверхні сорбентів і мембран та мембранно-сорбційного розділення водних розчинів речовин різної хімічної природи. Така тематика і спрямованість наукових публікацій стають визначальними для цієї серії «Наукових записок НаУКМА», як одна з найактуальніших проблем сучасної хімічної науки і технології, пов 'язаних з розробкою екологічних і енергоощадних технологій розділення розчинів і сумішей, у т. ч. й газових, очищення природних, технологічних і стічних промислових вод.
 • Item
  Мембранне фільтрування дисперсних систем
  (2002) Вербич, Світлана; Гребенюк, О.; Брик, Михайло; Лаврик, Володимир
  У статті розглянуто умови ефективного розділення колоїдних сумішей на складові компоненти при застосуванні іонообмінних мембран. Теоретично проаналізовано та експериментально встановлено шіляхи інтенсифікації електрофільтрування. Показано можливість іммобілізації клітин на поляризованих іонітових мембранах при збереженні високої життєздатності клітин.
 • Item
  Парціальні мольні об'єми - як одна із структурно-динамічних характеристик міжчасткової взаємодії у водних розчинах електролітів
  (2002) Гречишкіна, Г.
  Мольні об’єми та парціальні мольні об'єми сульфатів, хлоридів та нітратів N1(11), Со(И), Си(ІІ) і Мп(ІІ) досліджено в широкому концентраційному інтервалі при температурахвід 20 до 32 °С. Вивчено температурну залежність парціальних мольних об’ємів розчиненої речовини Уг та іонних парціальних мольних об ’смів. Проведено розрахунок внесків у загальну величину іонних парціальних мольних об ‘смів, аналіз яких вказує на вирішальний внесок у взаємодію розглянутих електролітів з розчинником катіонів. що проявляється в основному у зміні структури води в найближчому оточенні іона. Аналогічний аналіз підтвердив, що у водних розчинах іони N0^ та СГ є структуроруйнівними, а БО/~ - структу- ровпорядковую чим.
 • Item
  Санітарно-гігієнічні аспекти очистки стічної води
  (2002) Шкавро, З.
  У статті узагальнено дослідження використання продуктів гідролізу солей магнію як коагулянту для очищення стічних вод на свинофермах.
 • Item
  Концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції
  (2002) Гунько, С.; Брик, Михайло; Луканін, О.
  Досліджено концентрування яблучного соку методом контактної мембранної дистиляції. Встановлено вплив розміщення мембрани стосовно гарячої та холодної камер мембранного апарата і в полі сил земного тяжіння на продуктивність процесу концентрування. Визначено залежність продуктивності мембранної дистиляції від її основних технологічних параметрів (температура в гарячій і холодній камерах, швидкість потоку соку в каналах мембранного апарата).