Особливості ультрафільтрації стічних вод, що містять органічні сполуки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Ісаєв, Сергій
Брик, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті узагальнено результати досліджень процесів забруднення, закупорки та отруєння, які відбуваються за участю органічних сполук на поверхні мембран, що застосовуються у процесах зворотного осмосу, нано-, ультра-, мікрофільтрації та електродіалізу. Увагу в першу чергу зосереджено на вивченні пов'язаного з будовою органічних субстратів та мембранних матеріалів, статикою та динамікою міжфазних процесів механізму явищ, що експериментально спостерігаються.
Pollutation, occlusion and poisoning processes, which took place on nano-, ultra-, microfiltration, electrodialise and inverse osmosis membrane surface with organic substances participation, has been reviewed. The articles, where authors the effect mechanism brought into correlation with the organic substrate and membrane materials structure, as well as with the static and dynamics of interphase processes, was considered above all.
Description
Keywords
ультрафільтрація, стічні води, органічні сполуки
Citation
Ісаєв С. Д., Брик М.Т. Особливості ультрафільтрації стічних вод, що містять органічні сполуки / С.Д. Ісаєв, М.Т. Брик // Наукові записки НаУКМА. - 2002. - Т. 20 : Хімічні науки і технології. - С. 39-41