Парціальні мольні об'єми - як одна із структурно-динамічних характеристик міжчасткової взаємодії у водних розчинах електролітів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Гречишкіна, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мольні об’єми та парціальні мольні об'єми сульфатів, хлоридів та нітратів N1(11), Со(И), Си(ІІ) і Мп(ІІ) досліджено в широкому концентраційному інтервалі при температурахвід 20 до 32 °С. Вивчено температурну залежність парціальних мольних об’ємів розчиненої речовини Уг та іонних парціальних мольних об ’смів. Проведено розрахунок внесків у загальну величину іонних парціальних мольних об ‘смів, аналіз яких вказує на вирішальний внесок у взаємодію розглянутих електролітів з розчинником катіонів. що проявляється в основному у зміні структури води в найближчому оточенні іона. Аналогічний аналіз підтвердив, що у водних розчинах іони N0^ та СГ є структуроруйнівними, а БО/~ - структу- ровпорядковую чим.
Molar volumes and partial molar volumes sulfate, chloride, and nitrate Ni(II), Co(II), Cu(II) and Mn(II) were measuring in a wide concentration interval at temperatures from 20 up to 32 °C. Temperature dependence partial molar o f volumes o f the dissolved substance V 2 and ionic partial molar volumes were investigated. The account o f the contributions in general size ionic partial molar o f volumes is carried out, which analysis specifies that, the basic contribution to interaction considered electrolytes with the solvent bring in cations, that is shown on change o f structure of water in the nearest environment o f an ion. The same analysis confirms that in aqueous solutions N O f and Cl~ are structure breaking, and SO/~ is structure ordering ion.
Description
Keywords
парціальні мольні об'єми, сульфати, хлориди, нітрати
Citation
Гречишкіна Г.Ю. Парціальні мольні об'єми - як одна із структурно-динамічних характеристик міжчасткової взаємодії у водних розчинах електролітів / Г.Ю. Гречишкіна // Наукові записки НаУКМА. - 2002. - Т. 20 : Хімічні науки і технології. - С. 62-66