046: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Аналіз поняття загальної волі у Ж.-Ж. Руссо
  (2005) Панченко, А.
  Науковий внесок Ж.-Ж. Руссо у галузі соціології громадської думки не обмежується лише терміном «громадська думка». Уважніший аналіз праць Ж.-Ж. Руссо відкриває інші, малодосліджені аспекти соціології громадської думки, зокрема принципи формування та функціонування загальної волі. Статтю присвячено аналізу, а відтак розумінню цих принципів у Ж.-Ж. Руссо, а також: взаємозалежності суспільних суб'єктів у цих процесах, що може допомогти у концептуалізації соціологічних досліджень громадської думки; навести додаткові аргументи на користь досліджень саме соціологічних, а не полінгових; уможливити нові дослідження природи громадської думки та принципів її існування.
 • Item
  Про що говорить Майдан: якісний контент-аналіз надписів на плакатах учасників "помаранчевої революції"
  (2005) Марценюк, Тамара
  Метою даного дослідження є на основі аналізу текстів з Майдану представити соціо- демографічні характеристики учасників «помаранчевоїреволюції» та показати їхнє ставлення до політичних подій в країні. У статті продемонстровано, що на Майдані були присутні представники різних регіонів України, різних вікових, професійних, гендерних, субкультурних груп, що прийшли висловити свою активну позицію, підтримати Віктора Ющенка, показати небайдужість до ситуації в державі та прагнення до змін.
 • Item
  Взаємозв'язок соціально-стратифікаційної позиції та самостійності орієнтацій на початку радикальних соціальних змін в Україні
  (2005) Дієва, Т.
  У статті досліджено взаємозв 'язок соціально-стратифікаційної позиції та психологічних характеристик людини (в даному випадку самостійності орієнтації) в Україні на початку радикальних змін. Проаналізовано показник залежності індексу позиції в соціальній стратифікації в 1996 р. від індексу самостійності орієнтації в 1992 p.; іншими словами, чи залежала (і якщо так, то наскільки) позиція в соціальній структурі в 1996 р. від самостійності орієнтації людини трьома роками раніше .
 • Item
  Вплив ідеології на результати мобілізації ресурсів на прикладі ліворадикальних груп в Україні
  (2005) Іщенко, В.
  На противагу частим ототожненням ідеології з догматизмом, що протистоїть прагматичному стратегічному підходу, автор цієї статті стверджує, що різний зміст ідеологічних вірувань веде до різних результатів їх практичного втілення. У першій частині побудовано теоретичну схему впливу ідеології на стратегічну діяльність через механізм артикуляції ідентичності та збереження її автентичності. У другій частині на прикладі київських ліворадикальних груп продемонстровано, як цілераціональна стратегія сприяла кращим результатам мобілізації ресурсів троцькістської групи порівняно з анархістською групою, що орієнтувалася на цінніснораціональне вирішення дилеми мети та засобів.
 • Item
  Програма та результати соціологічного дослідження "Гендерний аналіз інтернет-ринку праці в Україні"
  (2005) Мартинова, Юлія
  У статті робиться огляд дослідження стосовно проявів гендерної нерівності в інтернет- сегменті українського ринку праці, проведеного на матеріалі вакансій та резюме одного з сайтів працевлаштування. Гендерна нерівність розглядається у двох вимірах: об'єктивному, тобто як даність, об'єктивна реальність, властива ринку праці, яка зрефлексована у вакансіях роботодавців, та суб'єктивному - як суб'єктивна реальність, відтворена у поведінці представників різних гендерів на ринку праці, відображена у резюме пошукачів роботи.