Дослідження національної та етнічної ідентичності: теоретичний огляд

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Саніна, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті зроблено короткий огляд накопиченого теоретичного матеріалу щодо відмінностей між етнічним та національним., а також, виходячи з теоретичного огляду зазначених відмінностей, в поєднанні з теоретичним матеріалом стосовно групової ідентичності наведено спробу розмежування понять дещо вищого рівня складності — двох ідентичностей: етнічної та національної. Окрім того, розглянуто поняття «національність» у традиційному та новітньому трактуванні й «групова ідентичність» з її основними параметрами в контексті «етнічної ідентичності».
Description
The article is an attempt of the review based on theoretical material discussing the differences between ethnic and national. Using the review of mentioned differences in combination with theoretical material on group identity there was performed an attempt to differentiate more complicated concepts of ethnic and national identities. Besides there were reviewed concept of "nationality " in traditional and modern interpretation, and concept of "group identity" with its basic characteristics in the context of ethnic identity.
Keywords
групова ідентичність, етнічні відмінності, національні відмінності, національність, етнічна ідентичність, ethnic identities, national identities, group identity, nationality, дослідження
Citation
Саніна Т. О. Дослідження національної та етнічної ідентичності : теоретичний огляд / Т. О. Саніна // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2005. - Т. 46. - С. 22-27.