121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 47
 • Item
  Контент-аналіз україномовних текстів, написаних природньою мовою
  (2021) Брус, Андрій; Жежерун, Олександр
  Метою даної роботи є дослідження методології контент-аналізу та існуючі методи його автоматизації, розробка і порівняння ефективності моделей для аналізу тональності коротких текстів, написаних природньою мовою, та аналіз ефективності визначення більш тонких емоційних забарвлень текстів.
 • Item
  Моделювання пандемій за допомогою агентних технологій
  (2021) Дворак, Олександр
  Метою дослідження є створення моделі розповсюдження інфекційних захворювань з допомогою агентного підходу.
 • Item
  Розробка інтелектуальної гри з використанням ігрового рушія Unity
  (2021) Коломєйцев, Денис; Жежерун, Олександр
  Метою цієї роботи є вивчення можливостей рушія для створення 2D розвиваючого квесту в вигляді вікторини для дітей що хотіли б почати вивчення англійської мови. Під час виконання даної роботи було розроблено 2D гру в жанрі квесту на основі ігрового рушія Unity. Також, в процесі підготовки, було розглянуто особливості рушія і процесу розробки на ньому. Крім того, описуються компоненти, які були використані для реалізації проекту. Скрипти написані для гри були написані на мові програмування С#.
 • Item
  Проектування та розробка системи парсингу текстових документів
  (2021) Мероник, Тетяна; Корнійчук, Максим
  Метою даної курсової роботи є вивчення поняття парсингу, етапів та особливостей побудови системи парсингу. В роботі описане поняття парсингу, його особливостей. Проаналізовані етапи його проектування та побудови. Також описана реалізована система парсингу судових документів, що демонструє застосування даної технології для аналізу текстових документів.
 • Item
  Розробка веб-застосунку на платформі ServiceNow
  (2021) Олійник, Дарина; Ющенко, Юрій
  Метою роботи є дослідження та ознайомлення з хмарними технологіями, а саме моделі PaaS та підходу ITSM на прикладі платформи ServiceNow. Було досліджено особливості та можливості, які надає платформа. Також було створено застосунок ресурсами ServiceNow.