121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Контент-аналіз україномовних текстів, написаних природньою мовою
  (2021) Брус, Андрій; Жежерун, Олександр
  Метою даної роботи є дослідження методології контент-аналізу та існуючі методи його автоматизації, розробка і порівняння ефективності моделей для аналізу тональності коротких текстів, написаних природньою мовою, та аналіз ефективності визначення більш тонких емоційних забарвлень текстів.
 • Item
  Моделювання пандемій за допомогою агентних технологій
  (2021) Дворак, Олександр
  Метою дослідження є створення моделі розповсюдження інфекційних захворювань з допомогою агентного підходу.
 • Item
  Розробка інтелектуальної гри з використанням ігрового рушія Unity
  (2021) Коломєйцев, Денис; Жежерун, Олександр
  Метою цієї роботи є вивчення можливостей рушія для створення 2D розвиваючого квесту в вигляді вікторини для дітей що хотіли б почати вивчення англійської мови. Під час виконання даної роботи було розроблено 2D гру в жанрі квесту на основі ігрового рушія Unity. Також, в процесі підготовки, було розглянуто особливості рушія і процесу розробки на ньому. Крім того, описуються компоненти, які були використані для реалізації проекту. Скрипти написані для гри були написані на мові програмування С#.
 • Item
  Проектування та розробка системи парсингу текстових документів
  (2021) Мероник, Тетяна; Корнійчук, Максим
  Метою даної курсової роботи є вивчення поняття парсингу, етапів та особливостей побудови системи парсингу. В роботі описане поняття парсингу, його особливостей. Проаналізовані етапи його проектування та побудови. Також описана реалізована система парсингу судових документів, що демонструє застосування даної технології для аналізу текстових документів.
 • Item
  Розробка веб-застосунку на платформі ServiceNow
  (2021) Олійник, Дарина; Ющенко, Юрій
  Метою роботи є дослідження та ознайомлення з хмарними технологіями, а саме моделі PaaS та підходу ITSM на прикладі платформи ServiceNow. Було досліджено особливості та можливості, які надає платформа. Також було створено застосунок ресурсами ServiceNow.
 • Item
  Розробка потокового застосунку мовою Swift
  (2021) Романенко, Антон; Жежерун, Олександр
  Головної метою є розробка зручного мобільного додатку для передачі потокових трансляцій відео, лекцій або телебачення, використовуючи мову Swift. Основна частина включає в себе такі розділи: постановка задачі, дослідження предметної області, розробка застосунку та опис додатку. В розділі "постановка задачі" описані цілі, завдання курсової роботи та різні види вимог. В розділі "теоретичні відомості" описуються інструменти розробки та порівнюються схожі платформи та пропонуються альтернативні варіанти шляху розвитку додатку. Розділ "розробка застосунку" описує процес розробки застосунку, та інструменти, що були використані. В останньому розділі описуються додаток, його функції з демонстрацією.
 • Item
  Розробка інтелектуальної гри на рушії Unity
  (2021) Рибка, Максим; Жежерун, Олександр
  Мета – дослідити та розкрити сучасні методи побудови застосунку в Unity, проаналізувати їх корисність.
 • Item
  Використання методу Лукаса-Канаде для аналізу руху та відстеження об'єктів
  (2021) Скирта, Марія; Бучко, Олена
  У курсовій роботі розглядаються складові частини, основні завдання та застосування систем комп’ютерного зору. Досліджуються підходи до аналізу руху та відстеження об’єктів. Описується оптичний потік, методи його обчислення та найпоширеніші приклади використання. Проводиться дослідження методу Лукаса-Канаде, аналізуються його недоліки та можливі оптимізації. У практичній частині наводиться опис реалізації методу з використання бібліотеки OpenCV та аналіз результатів його тестування.
 • Item
  Аналіз неструктурованих текстів, записаних природньою мовою
  (2021) Вєдєніков, Микита; Жежерун, Олександр
  Метою дослідження є реалізація етапів попередньої обробки для неструктурованих текстів написаних українською мовою для подальшого аналізу.
 • Item
  Використання навігаційних даних у доповненій реальності на мобільній платформі iOS
  (2021) Бабій, Вероніка; Франків, Олександр
  Робота присвячена дослідженню можливостей ефективного поєднання технології доповненої реальності на базі фреймворку ARKit та технології навігації у просторі на базі фреймворку CoreLocation у середовищі iOS. Дослідження проводиться на основі розробки мобільного додатку під операційну систему iOS для навігації на місцевості шляхом прокладення маршруту у доповненій реальності.
 • Item
  Проектування бази даних та розробка автоматизованої інформаційної системи у сфері маркетингової комунікації
  (2021) Білорус, Катерина; Яремко, Соломія
  Зі зростанням попиту на послуги організації заходів, якість продуктів, які постачають маркетингові компанії, підвищується. Це відбувається за рахунок покращення якості кінцевого продукту з метою заохочити потенційних замовників обрати послуги саме цієї фірми. Для надання якомога кращих умов використовується більше людських ресурсів для пошуку найкращих варіантів та умов для організації. З розвитком економіки, зростає якість сервісів обслуговування та туризму, а отже, і конкуренція серед компаній, які організовують заходи. Кількість ресторанів, готелів стає все більшою і знайти серед них найкращий варіант постає проблемою. Збереження інформації у структурованому електронному вигляді забезпечує заощадження часу працівників. Відсутність друкованих звітів зменшує витрати на канцелярію та сприяє екологічному стану навколишнього середовища. Інформація, що зберігається в системі, є приватною і захищеною від несанкціонованого доступу.
 • Item
  Баг-баунті платформа на блокчейні
  (2021) Будаєв, Артем; Гороховський, Кирило
  У роботі розглянуто поняття блокчейну, смарт-контрактів та мета їх застосування, проблеми та особливості структури застосунків з використанням блокчейну. Також розглянуто практичне застосування блокчейну у застосунку, а саме платформи для проведення баг-баунті.
 • Item
  Синтаксичний аналізатор на Haskell
  (2021) Чорнокозинський, Кирило; Проценко, Володимир
  У роботі розглянуто процес синтаксичного аналізу тексту. Досліджено та проаналізовано особливості різних бібліотек в мові Haskell, а також використання аналізаторів та їх комбінаторів. Результатом роботи є створення трьох програм на основі таких бібліотек: Regex Applicative, Attoparsec, Parsec.
 • Item
  Метод трекінгу з використанням узагальненого коефіцієнта Жаккара
  (2021) Гаращук, Дар’я; Швай, Надія
  Задача трекінгу багатьох об’єктів (MOT) полягає у відстеженні траєкторії руху різних об’єктів у відео послідовності. У останні роки було створено багато рішень, проте вони громіздкі та не показують високої ефективності. Мета даної роботи - проаналізувати переваги використання функцій GIOU, DIOU та CIOU над стандартною IOU у трекерах. Особливості GIOU, DIOU та CIOU, роблять їх кращими мірами ефективності за простішу IOU. За основу для дослідження було взято IOU-трекер, хоча його метрики не найкращі, він вирізняється простотою реалізації та швидкістю роботи.
 • Item
  Дослідження підходу Design Thinking для створення успішного цифрового продукту
  (2021) Горуля, Катерина; Кравченко, Олена
  Метою моєї курсової роботи є дослідження підходу Design Thinking для створення успішного цифрового продукту, який буде затребуваний користувачами, зможе вдало конкурувати в мінливому світі з високим рівнем невизначеності та приноситиме гроші.
 • Item
  Криптоактиви як інструмент трансформації сучасної фінансової системи
  (2021) Крейдун, Андрій; Невмержицький, Євген
  У цій роботі розглядаються основи технології блокчейн, напрямки використання цієї технології у фінансах, основні оператори ринку з віртуальними активами, поточний стан і перспектики розвитку правового регулювання операцій з криптоактивами в Україні і світі та напрямки трансформації сучасної фінансової системи під впливом ринку криптоактивів. Особливу увагу приділено стану ринку криптоактивів саме в Україні. Також описані нові можливості, які відкриються перед фінансовими компаніями та інвесторами у випадку врегулювання операцій з криптоактивами.
 • Item
  Ефективні контроверсійні атаки на нейронні мережі розпізнання мови
  (2021) Кучер, Антон; Крюкова, Галина
  Роботу присвячено аналізу контроверсійних атак на нейронні мережі та можливому захисту від цих атак. У ході дослідження створено нейронну мережу автоматичного розпізнання голосу, створені та проведені контроверсійні атаки. Проаналізований захист від подібних атак. Зроблені висновки і поданий подальший можливий розвиток і дослідження у майбутніх роботах.
 • Item
  Розробка інформаційної системи для ресторанного бізнесу
  (2021) Кузів, Василина; Яремко, Соломія
  У цій роботі виконується розробка інформаційної системи для ресторанного бізнесу з можливістю деталізованого бронювання місць. Спочатку виконується ґрунтовний аналіз предметної області: дослідження ринку, збір фактів, проведення опитування та інтерв’ю. На основі отриманих даних здійснюється моделювання персони та створення CJM. Після чого проводиться специфікація функціональних та нефункціональних вимог для майбутньої системи. Наступним етапом є інфологічне та даталогічне проектування. Відповідно до вимог створюється архітектура системи та розробляється тестовий графічний інтерфейс користувача. Останній розділ містить опис обраних технологій та деталі реалізації основних функціональностей.
 • Item
  Використання навчання з підкріпленням та генетичних алгоритмів для розробки ігрового агента в стратегії в реальному часі
  (2021) Ларін, Дмитро; Крюкова, Галина
  Метою даної роботи було поглиблення власних теоретичних та практичних знань у сфері навчання з підкріпленням та генетичних алгоритмів. Перший розділ містить теоретичні відомості про Навчання з підкріпленням – основні поняття, методи та невелику історію навчання з підкріпленням як ігрового агенту в іграх, від коротких нард до сучасної відеогри Dota 2. Другий розділ містить теоретичні відомості про еволюційні алгоритми і генетичний алгоритм конкретно, а також сфери і приклади застосування. Третій, останній розділ, містить опис фреймворку PySC2 і процес розробки ігрового агенту у даному середовищі.
 • Item
  Обробка JSON-даних у мові Haskell
  (2021) Левчук, Володимир; Проценко, Володимир
  У даній курсовій роботі досліджуються можливості для роботи з даними у форматі JSON у мові програмування Haskell. Оскільки дані у форматі JSON найчастіше використовуються у веб-застосунках, були також розглянуті способи отримання, надсилання та обробки цих даних з веб-ресурсів у Haskell. У підсумку, у розробленому Haskell застосунку було успішно реалізовано повний цикл життя JSON-даних – від отримання документів та їх обробки, до генерування нових даних.