121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітня програма: "Інженерія програмного забезпечення"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 79
 • Item
  Use of augmented reality to build an interactive interior on the iOS mobile platform.
  (2022) Babii, Veronika; Frankiv, Oleksandr
  The thesis is devoted to the study of possibilities of the 3D object creation from the real-life surroundings on the Apple iOS platform. The research is based on the development of a mobile application for the iOS operating system for 3D model creation of the surroundings via the help of the LiDAR Scanner.
 • Item
  Реалізація компілятора базової частини адресної мови
  (2022) Чередник, К.; Ющенко, Юрій
  Мета даної курсової роботи - реалізація базової частини адресної мови програмування. Це завдання не є новим, оскільки у 1955 році вже було створено перший у світі компілятор адресної мови програмування - Програмуючу Програму адресної мови для ЕОМ "Київ". В цій роботі компілятор реалізовується з використанням високорівневої мови програмування загального призначення C++. Використовуються лише базові бібліотеки, такі як та . Описується процес створення всіх класів, що відповідають за компіляцію та обробку скомпільованого коду.
 • Item
  Реалізація засобу розробки бази даних PQL на основі технології Protobuff
  (2022) Чорнокозинський, К.; Ющенко, Юрій
  У даній роботі розроблено прототип системи керування базами даних під назвою PQL (Proto Query Language). Цей сервіс призначений для взаємодії користувача з базою даних за допомогою протоколу RPC (Remote procedure call), який дозволяє програмі звертатися до функцій іншої віддалено запущеної програми. Актуальність та доцільність цієї роботи обумовлюється обраним набором технологій, а особливо, використанням формату серіалізації даних Protocol Buffers, від якого додаток і запозичив частину назви. Використання цього протоколу дозволяє знизити затримки за рахунок уникнення зайвих трансформацій даних та пришвидшити інформаційний обмін у мережі. Під час розробки були використані такі мови програмування та технології: Java 8, GraalVM, picocli, Redis, Docker, Gradle, gRPC, Protocol Buffers, Lettuce. Користь та переваги, у порівняні з іншими подібними аналогами, визначаються швидкістю роботи, простотою та елегантністю використання. В наступних розділах цієї роботи будуть детально описані використані технології, архітектура кінцевого проєкту і як його різні частини взаємодіють один з одним.
 • Item
  Розробка інформаційної системи в мистецькій сфері
  (2024) Гінкул, Анна; Яремко, Соломія
  Метою даної роботи є розробка інформаційної системи в мистецькій сфері у вигляді веб-застосунку, користуючись яким, цільова аудиторія могла б зручно переглядати якомога найточніші відображення кольорів фарб, у порівнянні з їх сприйняттям у реальному житті та їх характеристики чи складові компоненти. А також, переглядати вміст існуючих наборів фарб, створювати власні колекції кольорів та додавати до бази даних інформаційної системи нові фарби, які ще не представлені в ній.
 • Item
  Розробка веб-застосунку на основі дослідження підходів SSR та CSR (SPA)
  (2022) Горуля, Катерина; Кравченко, Олена
  Метою моєї курсової роботи є дослідити підходи до відображення контенту у браузері – SPA і SSR, зрозуміти як вони працюють, в чому їх різниця і в яких випадках потрібно використовувати кожен з підходів. За результатами дослідження обрати відповідний підхід для розробки мого власного веб-додатку для запису на косметичні послуги, ідею, цінності та дослідження якого, я описувала у своїй минулій курсовій роботі.
 • Item
  Розробка безсерверного веб застосунку з використанням сервіс-провайдера Amazon Web Services
  (2022) Колесник, М.; Борозенний, Сергій
  У цій курсовій роботі я хочу дослідити переваги і недоліки serverless, проаналізувати ситуації, у яких даний підхід є найкращим інструментом для вирішення задач інженерів. На основі здобутих знань я реалізую власний serverless веб застосунок із використанням сервіс-провайдера Amazon Web Services.
 • Item
  Автоматизація інфраструктрури підприємства на GCP
  (2022) Кучер, Антон
  Метою цієї роботи є формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження, проведення дослідження та аналізу інформаційних систем підприємств, запропонування загальної схеми та мислення при роботі з підприємствами, при цьому враховуючи сучасні вимоги до безпеки в таких системах. Функціональним значенням системи є створення середовища для середнього підприємства в якому може проводитись аналітичний аналіз даних за допомогою машинного навчання. Також в потреби входить підтримка існуючого коду, зберігання і постійне оновлення даних. В системі присутні брокери повідомлень у вигляді Pub/Sub, які забезпечують стеження і реагування на зміни використовуючи Cloud Functions.
 • Item
  Розробка веб-додатку з планування часу
  (2022) Кучерявий, В.; Борозенний, Сергій
  В процесі виконання роботи відбулося більш детальне ознайомлення із поняттям тайм-менеджменту, як він впливає на продуктивність людини, для чого він потрібен і було розроблено додаток, який допомагає користувачеві контролювати свій час, пріорітезувати задачі, слідкувати за своєю продуктивністю. Проведено аналіз сфери тайм-менеджменту в цілому, огляд існуючих аналогів на ринку та актуальність використання веб-застосунків, , на основі цих досліджень виділено сильні та слабкі сторони.
 • Item
  Розробка веб-застосунку на .NET
  (2022) Мальков, Єгор; Борозенний, Сергій
  У роботі розглядаються основні теоретичні відомості про платформу .NET, її особливості, переваги та недоліки. Було досліджено сферу використання технології, особливості роботи з базами даних, інструменти для веб-розробки, фреймворки для побудови застосунків. У практичній частині було розроблено веб-сайт для допомоги українцям, постраждалим в наслідок воєнних дій на території країни, використано кросплатформені фреймворки: EF Core для взаємодії з базою даних, ASP.NET Core для побудови веб-застосунку, СКБД SQL Server.
 • Item
  3D-візуалізація об’єктів на основі медичних зображень
  (2022) Першута, П.; Бучко, Олена
  Метою даної курсової роботи є дослідження роботи алгоритмів побудови 3D-моделей на основі зрізів, отриманих в результаті томографії голови. Проведено аналіз актуальності теми та проаналізовано два алгоритми побудови 3D-зображень, а саме "крокуючі куби" та "крокуючі тетраедри". Також було розглянуто алгоритми сегментації для покращення вихідної моделі. Реалізовано алгоритм "крокуючі куби" для отримання 3D-моделі на мові С++ з використанням бібліотеки OpenCV.
 • Item
  Сервіс потокової відео трансляції з рекомендаційною системою
  (2022) Кучменко, Ярослав; Бабич, Трохим
  У роботі розглянуто особливості розробки клієнт-серверного застосунку потокової відео трансляції з вбудованою рекомендаційною системою для медіа-контенту. Для демонстрації роботи сервісу було розроблено мобільний застосунок під керуванням ОС Android. Увагу приділено розробці системи рекомендацій, ПЗ для створення вихідних файлів сервісу, розробці мобільного застосунку з використанням DRM захисту медіа-файлів.
 • Item
  Управління проходженням тестів у CI/CD процесі
  (2022) Накитняк, В.; Яремко, Соломія
  Основною метою роботи є дослідження ефективних методів управління проходженням автоматизованих тестів у процесі CI/CD.
 • Item
  JIT компіляція динамічних мов програмування
  (2022) Петрик, Ярослав; Глибовець, Андрій
  Метою дослідження є огляд та аналіз методів виконання, аналізу, та компіляції динамічних мов програмування. Оглянуто процес перетворень та оптимізації від текстового формату, до різних проміжних репрезентацій обчислень. Для аналізу ефективності перетворень коду, та його інтерпретації, було створено проект luar — JIT компілятор мови Lua.
 • Item
  Сегментація зображень з використанням нейронних мереж
  (2022) Савкін, Г.; Бучко, Олена
  Роботу присвячено дослідженню проблеми сегментації зображень, зокрема у контексті машинного навчання та глибоких нейронних мереж, аналізу складових глибоких згорткових мереж, backbone мереж та імплементацій для сегментації зображень. На основі досліджень було розроблено дві згорткові мережі, з backbone мережею та без, порівняно їх точність та швидкість.
 • Item
  Дослідження методології розробки рекомендаційних систем
  (2022) Шутяк, Таїсія; Салата, Кирило
  У даній роботі описуються підходи та алгоритми, які використовуються при побудові рекомендаційних систем. Розглядаються типові проблеми при формуванні рекомендацій та можливі їх рішення. Курсова робота присвячена розгляду та аналізу основних типів рекомендаційних систем. В ході роботи проаналізовано способи збору інформації про користувача, підбір рекомендацій на основі колаборативної фільтрації. Досліджено різні методи обрахунку схожості. Розглянуто алгоритми, на основі яких працюють рекомендаційні системи. Отримані знання застосовано для виконання практичної частини роботи.
 • Item
  Розробка мобільного застосунку для відстеження активності на лонгборді за допомогою React Native
  (2022) Слободяник, Максим; Борозенний, Сергій
  За результатами роботи було створено додаток для відстеження активності на лонгборді. Розроблений застосунок має запланований функціонал та здатний відстежувати активність надаючи користувачам важливу інформацію в режимі реального часу та графічно відображати пройдений маршрут.
 • Item
  Створення інтерактивних інструкцій для пристроїв за допомогою доповненої реальності
  (2022) Сорокопуд, Юлія; Франків, Олександр
  Робота була присвячена розробці iOS додатку з використанням технологій доповненої реальності для створення додатку інтерактивних інструкцій Для розробки додатку були використані мова Swift, фреймворк ARKit, RealityKit.
 • Item
  Розробка системи вступу в НаУКМА
  (2022) Синицин, Владислав; Глибовець, Андрій
  У даній роботі розглядаються особливості побудови архітектури програмних застосунків. Критерії, які допомагають визначити, наскільки якісною є архітектура певної програмної системи. Розглядаються найбільш часто використовувані підходи до побудови архітектури застосунку, а саме монолітний та мікросервісний підходи. Надаються порівняння даних підходів, їх характеристики, переваги та недоліки на основі вимог до конкретної програмної системи. Розглядаються принципи побудови мікросервісного застосунку на прикладі системи вступу в НаУКМА.
 • Item
  Розробка мобільного додатку для ведення обліку фінансів мовою Swift для платформи iOS
  (2022) Волошенюк, Ірина; Борозенний, Сергій
  Дана курсова робота присвячена розробці мобільного додатку для операційної системи iOS з використанням мови програмування Swift. У ході роботи було досліджено особливості розробки додатків для мобільної платформи. Окрім того, було проаналізовано наявні інструменти та архітектурні патерни для якомога ефективнішої реалізації поставленої задачі. На основі отриманих знань, було розроблено мобільний застосунок для ведення обліку фінансів.
 • Item
  Генеративні змагальні мережі з використанням attention механізмів
  (2022) Залізний, Антон; Франків, Олександр
  У даній роботі досліджено застосування механізму уваги у генеративних змагальних мережах. Розглянуто механізм уваги і його типи, архітектуру Трансформер, генеративні змагальні мережі і архітектури, що базуються або використовують Трансформер. Побудовано та натреновано власну генеративну змагальну мережу на базі Трансформер та досліджено проблеми тренування мереж даного типу. Також розглянуто портування мереж для виклику з С++.