Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Permanent URI for this collection

Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Transport Component of the Economy as a Basis for Sustainable Development of the Region
  (2019) Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena
  The essence and importance of the transport component of the economy to ensure the sustainable development of the region is reveled within the article. Features of the transport component of the economy as a factor contributing to the stabilization of regional development are identified. Based on the current state diagnostics of the transport component of the economy, fundamental changes in the needs for its services, which appeared as a result of its reforming, are proved. The process of forming a system of quality of transport services, which is a prerequisite for improving the competitiveness of the region, is analyzed. In addition, the assessment of consumer properties of services of the transport component of the regional economy, as well as their essence and specificity, is carried out.
 • Item
  До інтегрованого менеджменту басейну верхньої Росі
  (2019) Горбачук, Василь; Єрмольєв, Юрій; Єрмольєва, Тетяна
  Запропоновано інтегровану кодифікацію всіх населених пунктів і відповідних водойм цього річкового басейну, яка пов’язує антропогенне навантаження з водними шляхами забруднень. Така кодифікація для басейнів Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Західного Бугу, Дніпра, Дону, Причорноморських і Приазовських водойм України є основою сучасної Загальнодержавної автоматизованої системи еколого-економічного управління (ЗДАСЕЕУ), прототипом якої можна вважати Загальнодержавну автоматизовану систему (ЗДАС) обліку й обробки інформації, запропоновану академіком В.М. Глушковим. Зважаючи на те, що вказані басейни поєднані з Чорним і Балтійським морями, аналогічні системи інших держав Чорного і Балтійського морів дадуть змогу моделювати стан Атлантичного океану, а також Світового океану. Такі національні системи за належних взаємозв’язків також дадуть змогу здійснювати ефективний менеджмент водних ресурсів і шляхів.
 • Item
  Модель зростання децентралізованої економіки з виробничими функціями Кобба-Дугласа
  (2019) Горбачук, Василь; Сулейманов, Сеїт-Бекір; Дунаєвський, Максим
  Щоб стимулювати місцевих керівників, центральний уряд може запровадити економічне змагання, яке генерує не лише задумані стимули для розвитку місцевих економік, а й короткострокові проєкти для отримання швидких результатів. Ключовим механізмом стимулювання регіональних керівників є встановлене центральним урядом змагання між чиновниками різних регіонів однакового регіонального рівня, яке заохочує тих, хто досягає швидкого економічного зростання, і карає тих, у кого темпи економічного зростання виявляються найменшими. Розглянуто модель відкритої економіки, яка складається з регіонів. У кожному регіоні репрезентативна фірма має виробничу функцію Кобба–Дугласа з виробничими факторами праці, капіталу та місцевої інфраструктури. Фірма наймає працю з місцевих домогосподарств за конкурентною зарплатою й орендує капітал із відкритого капітального ринку за даною відсотковою ставкою.
 • Item
  До вимірювання загальної енергоефективності держав
  (2019) Горбачук, Василь; Шулінок, Г.; Сирку, Андрій
  На макроекономічних даних 2001 р. для провідних держав світу показано вищу потужність дискримінації енергоефективності параметричного рубіжного підходу порівняно з непараметричним.
 • Item
  Теорія організації конкурсів
  (2019) Горбачук, Василь; Сирку, Андрій; Сулейманов, Сеїт-Бекір
  Людське суспільство розвивалося через різноманітні взаємодії, де природний відбір доповнювався соціальними конкурсами. Оскільки в сучасному суспільстві роль конкурсів постійно зростає, то також зростає відповідальність рішень людиною.