Теорія організації конкурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Горбачук, Василь
Сирку, Андрій
Сулейманов, Сеїт-Бекір
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Людське суспільство розвивалося через різноманітні взаємодії, де природний відбір доповнювався соціальними конкурсами. Оскільки в сучасному суспільстві роль конкурсів постійно зростає, то також зростає відповідальність рішень людиною.
Человеческое общество развивалось через разнообразные взаимодействия, где природный отбор дополнялся социальными конкурсами. Поскольку в современном обществе роль конкурсов постоянно возрастает, то также возрастает ответственность решений человеком.
The human society has developed through various interactions, where a natural selection was complemented by social contests. Since the role of contests permanently increases in the contemporary society, the responsibility for decisions by Homo sapiens increases as well.
Description
Keywords
конкурс, теорія ігор, рівноваги Неша, стаття
Citation
Горбачук В. М. Теорія організації конкурсів / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. // Компьютерная математика : сборник научных трудов / ответственный редактор И. В. Сергиенко ; Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины. - Киев : [Институт кибернетики имени В.М. Глушкова], 2019. - № 1. - С. 38-48.