Вип. 34. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Передмова
  (2009) Джулай, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 34, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Навіщо ми продовжуємо інтерпритувати
  (2009) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено проблематичному статусові інтерпретації наративних фільмічних текстів у добу після кінця "великих теорій". Обстоюється необхідність деяких інтерпретацій, зокрема психоаналітичної, а також їх контекстна обумовленість. Матеріалом слугує радянський, американський та французький кінематограф 1930–1950-х років.
 • Item
  Забути Бодріяра
  (2009) Брюховецька, Ольга
  Автором запропоновано поглянути на "популярний постмодернізм" Бодріяра як на забуття більш нагальних проблем сучасного періоду.
 • Item
  Абі Варбург та Вальтер Беньямін: проблематична спорідненість
  (2009) Артюх, Володимир
  У статті порівнюються дві особистості, котрі привернули значну увагу гуманітаріїв останніх десятиріч: Абі Варбурга та Вальтера Беньяміна. Обидва дослідники зіставляються у контекстах: 1) інституційному та особистісному, 2) теоретичному та 3) текстуальному (зокрема, розглядаються твори – атлас "Мнемосина" та "Проект пасажів"). Робиться спроба виявити "вибіркову спорідненість" думок цих дослідників початку ХХ століття із сучасними проблемами гуманітаристики (на прикладі французького дослідника Ж. Діді-Юбермана).
 • Item
  Формування репрезентативних міфологем на теренах України
  (2009) Демчук, Руслана
  У статті автор досліджує структуру українського міфу – основи національного менталітету і одночасно форми його вираження як специфічної комбінації і варіації архетипів. У визначеному ракурсі розглядаються репрезентативні етнонаціональні міфологеми, реалізовані в культовій архітектурі, зафіксовані в літописних текстах, філософсько-богословських трактатах, літературних творах, науково-популярних публікаціях. Міфологеми структурувалися як спосіб національної самоідентифікаціх та артикуляції національної позиції.