Абі Варбург та Вальтер Беньямін: проблематична спорідненість

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Артюх, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті порівнюються дві особистості, котрі привернули значну увагу гуманітаріїв останніх десятиріч: Абі Варбурга та Вальтера Беньяміна. Обидва дослідники зіставляються у контекстах: 1) інституційному та особистісному, 2) теоретичному та 3) текстуальному (зокрема, розглядаються твори – атлас "Мнемосина" та "Проект пасажів"). Робиться спроба виявити "вибіркову спорідненість" думок цих дослідників початку ХХ століття із сучасними проблемами гуманітаристики (на прикладі французького дослідника Ж. Діді-Юбермана).
The article makes a comparative account of two personalities which gained much attention among humanitarians during last decades: Abi Warburg and Walter Benjamin. The two scholars are being compared in the following contexts: 1) institutional and personal, 2) theoretical and 3) textual (their two main works: “Mnemosyne” atlas and “Arcades Project”). Some “elective affi nity” is tried to be revealed among the concerns of the scholars of the beginning of the XX century and those of today’s humanities (as an example taken french researcher G. Didi-Huberman).
Description
Keywords
культурологія, гуманітаристика, Абі Варбург, Вальтер Беньямін, стаття
Citation
1111