Храм в контексті сучасних теорій музейництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Бондарець, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У руслі системно-комунікаційного підходу до вивчення музейної справи храм розглядається як домузейна форма нагромадження та використання історико-культурних цінностей. Автор також звертає увагу на храмові комплекси, враховуючи основні завдання екомузею, та наголошує, що збереження in situ є однією із сучасних тенденцій розвитку музейної справи.
In the aspect of system-communication way of museum-business research the temple is considered as before-museum form of the historic-cultural values accumulation. Author also pays attention on the temple complexes, taking into consideration main tasks of ecomuseum and marks, that saving in situ – is one of the modern tendencies of museum-business.
Description
Keywords
культурологія, музеєзнавство, храм, храмові комплекси, екомузей, стаття
Citation
1111