Вип. 34. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Передмова
  (2009) Джулай, Юрій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 34, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Навіщо ми продовжуємо інтерпритувати
  (2009) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено проблематичному статусові інтерпретації наративних фільмічних текстів у добу після кінця "великих теорій". Обстоюється необхідність деяких інтерпретацій, зокрема психоаналітичної, а також їх контекстна обумовленість. Матеріалом слугує радянський, американський та французький кінематограф 1930–1950-х років.
 • Item
  Забути Бодріяра
  (2009) Брюховецька, Ольга
  Автором запропоновано поглянути на "популярний постмодернізм" Бодріяра як на забуття більш нагальних проблем сучасного періоду.
 • Item
  Абі Варбург та Вальтер Беньямін: проблематична спорідненість
  (2009) Артюх, Володимир
  У статті порівнюються дві особистості, котрі привернули значну увагу гуманітаріїв останніх десятиріч: Абі Варбурга та Вальтера Беньяміна. Обидва дослідники зіставляються у контекстах: 1) інституційному та особистісному, 2) теоретичному та 3) текстуальному (зокрема, розглядаються твори – атлас "Мнемосина" та "Проект пасажів"). Робиться спроба виявити "вибіркову спорідненість" думок цих дослідників початку ХХ століття із сучасними проблемами гуманітаристики (на прикладі французького дослідника Ж. Діді-Юбермана).
 • Item
  Формування репрезентативних міфологем на теренах України
  (2009) Демчук, Руслана
  У статті автор досліджує структуру українського міфу – основи національного менталітету і одночасно форми його вираження як специфічної комбінації і варіації архетипів. У визначеному ракурсі розглядаються репрезентативні етнонаціональні міфологеми, реалізовані в культовій архітектурі, зафіксовані в літописних текстах, філософсько-богословських трактатах, літературних творах, науково-популярних публікаціях. Міфологеми структурувалися як спосіб національної самоідентифікаціх та артикуляції національної позиції.
 • Item
  Містичний досвід у японських "нових релігіях сінтонського походження" (сінтокей сінсюкьо)
  (2009) Капранов, Сергій
  Об’єктом дослідження у статті є релігії, що, починаючи з ХІХ ст., виникли на основі сінто. Від традиційного сінто їх відрізняє насамперед наявність історичного засновника та канону сакральних текстів. У статті аналізується містичний досвід засновників таких релігій та психотехніки, які використовують адепти для отримання власного містичного досвіду. Головну увагу зосереджено на характері досвіду та обставинах його отримання.
 • Item
  Часовий цейтнот, архетип та метафора як радикальні атрибути мистецтва
  (2009) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено принциповим категоріям художнього мислення: часовому цейтноту, архетиповим образам та їх втіленню у метафоризмі. Автор ці складові мистецької практики вважає альфою та омегою творчого процесу, реалізованого у шедеврі.
 • Item
  Еротологія танатосу: амбівалентність живого та мертвого в сучасному кіно російського декадансу
  (2009) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено "декадентському" напряму в кінематографі пострадянського періоду, що розглядається під кутом зору філософської танатології. Для аналізу обрані ключові категорії "живого" та "мертвого"; показано їхню взаємозумовленість та амбівалентність.
 • Item
  Картина Мартена Пепейна в колекції музею мистецтв ім. Б. І. та В. Н. Ханенків
  (2009) Живкова, О.
  Приводом для перегляду наявних інвентарних та наукових даних про картину Мартена Пепейна "Тріо" став лист датської дослідниці Карлотти Христенсен, в якому йдеться про картину з Музею історії музики у Копенгагені, майже аналогічну вищезгаданій картині, представленій в експозиції Музею Ханенків. Під час збирання інформації для відповіді на поставлені питання про походження та атрибуцію цього твору з’ясувалося, що зафіксовані в інвентарній книзі та останньому науковому каталозі музею Ханенків дані неповні та неточні.
 • Item
  Храм в контексті сучасних теорій музейництва
  (2009) Бондарець, Оксана
  У руслі системно-комунікаційного підходу до вивчення музейної справи храм розглядається як домузейна форма нагромадження та використання історико-культурних цінностей. Автор також звертає увагу на храмові комплекси, враховуючи основні завдання екомузею, та наголошує, що збереження in situ є однією із сучасних тенденцій розвитку музейної справи.
 • Item
  Про деякі особливості викладання дисциплін археологічного напрямку у ВНЗ
  (2009) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено деяким проблемам викладання археологічних дисциплін у ВНЗ. Розглядаються основні проблеми та прийоми щодо кращого засвоєння матеріалу лекцій.
 • Item
  Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології
  (2009) Нікішенко, Юлія
  У статті автор намагаєтсья привернути увагу читача до проблем, що тривалий час формувалися в надрах вітчизняної гуманітарії і насамперед – етнології. Основний акцент зроблено на досить специфічній ситуації, традиційного визначення ключових об’єктів етнологічного дослідження.