Вип. 25. Соціальна робота і охорона здоров'я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Тренінг з еутимної терапії як метод підвищення самоефективності осіб із залежностями від психоактивних речовин
  (2006) Афіногенова, Анна
  У статті здійснено огляд досліджень щодо конструкту самоефективності та способів її підвищення в осіб із залежностями. Описано методологію та результати дослідження впливу тренінгу з еутимної терапії на підвищення відчуття само ефективності осіб із залежностями від психоактивних речовин, що проходять реабілітацію в лікувально-реабілітаційній клініці, терапевтичній спільноті (ЛРК ТС) "Маріїна школа".
 • Item
  Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
  (2006) Нелюбіна, Дар'я
  У статті розглянуто сучасний стан сфери профілактики правопорушень серед неповнолітніх, зокрема організації, залучені до попереджувальної діяльності, форми та методи роботи. Отримані результати дають змогу сформулювати рекомендації державним та громадським організаціям щодо підвищення ефективності програм профілактики правопорушень серед неповнолітніх, розробки та впровадження таких програм із використанням окремих форм та методів, які застосовують іноземні, зокрема, німецькі організації.
 • Item
  Проблеми АРВ-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам
  (2006) Богдан, Дарина; Зубець, Ірина
  Статтю присвячено проблемі формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії. Висвітлено такі аспекти, як: розширення доступу до лікування в контексті епідемії ВІЛ/СНІД, фактори, що вшивають на формування прихильності до ВААРТ, моделі та компоненти втручання, спрямованого на формування прихильності до ВААРТ. Описно когнітивну, афективну та поведінкову моделі втручання. Також зроблено акцент на особливостях роботи з окремими групами клієнтів, зокрема, споживачами ін'єкційних наркотичних речовин.
 • Item
  Удосконалення систем охорони здоров'я: управління процесами
  (2006) Грига, Ірена; Саврук, Олександр; Рябцева, Наталя
  У статті описано сучасну концепцію якості для охорони здоров'я. Обґрунтовано, що багатовимірна природа якості передбачає застосування системного, зосередженого на потребах клієнтів підходу для оцінки та покращення функціонування галузі. Описано логіку та результати застосування процесного підходу для аналізу та вдосконалення перинатальної допомоги. Дослідження процесів у системі перинатальних послуг відбувалось шляхом експертного оцінювання за допомогою "матриці чинників, що забезпечують якість" у поєднанні з опитуванням клієнток пологових відділень. Розглянуто суть, переваги та перспективи застосованого підходу для управління процесами.
 • Item
  Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine: Linked, Interlinked or Unlinked?
  (2006) Semigina, Tetyana; Kishkina, Olga
  The paper explores the presence of connection between public health policy and public health research in Ukraine. Particularly, the authors' attention is paid to; the grounds for developing public health policy in Ukraine; priorities and main areas of public health research; the structure of public health research; input of international projects into public health research (such as Project CINDI, the International Renaissance Foundation, the World Bank, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, USAID, European Union). The perspective trends for developing connection between public health policy and public health research are outlined.