Вип. 25. Соціальна робота і охорона здоров'я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Тренінг з еутимної терапії як метод підвищення самоефективності осіб із залежностями від психоактивних речовин
  (2006) Афіногенова, Анна
  У статті здійснено огляд досліджень щодо конструкту самоефективності та способів її підвищення в осіб із залежностями. Описано методологію та результати дослідження впливу тренінгу з еутимної терапії на підвищення відчуття само ефективності осіб із залежностями від психоактивних речовин, що проходять реабілітацію в лікувально-реабілітаційній клініці, терапевтичній спільноті (ЛРК ТС) "Маріїна школа".
 • Item
  Профілактика правопорушень серед неповнолітніх
  (2006) Нелюбіна, Дар'я
  У статті розглянуто сучасний стан сфери профілактики правопорушень серед неповнолітніх, зокрема організації, залучені до попереджувальної діяльності, форми та методи роботи. Отримані результати дають змогу сформулювати рекомендації державним та громадським організаціям щодо підвищення ефективності програм профілактики правопорушень серед неповнолітніх, розробки та впровадження таких програм із використанням окремих форм та методів, які застосовують іноземні, зокрема, німецькі організації.
 • Item
  Проблеми АРВ-терапії осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та стратегії дій соціальних працівників щодо допомоги таким особам
  (2006) Богдан, Дарина; Зубець, Ірина
  Статтю присвячено проблемі формування прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії. Висвітлено такі аспекти, як: розширення доступу до лікування в контексті епідемії ВІЛ/СНІД, фактори, що вшивають на формування прихильності до ВААРТ, моделі та компоненти втручання, спрямованого на формування прихильності до ВААРТ. Описно когнітивну, афективну та поведінкову моделі втручання. Також зроблено акцент на особливостях роботи з окремими групами клієнтів, зокрема, споживачами ін'єкційних наркотичних речовин.
 • Item
  Удосконалення систем охорони здоров'я: управління процесами
  (2006) Грига, Ірена; Саврук, Олександр; Рябцева, Наталя
  У статті описано сучасну концепцію якості для охорони здоров'я. Обґрунтовано, що багатовимірна природа якості передбачає застосування системного, зосередженого на потребах клієнтів підходу для оцінки та покращення функціонування галузі. Описано логіку та результати застосування процесного підходу для аналізу та вдосконалення перинатальної допомоги. Дослідження процесів у системі перинатальних послуг відбувалось шляхом експертного оцінювання за допомогою "матриці чинників, що забезпечують якість" у поєднанні з опитуванням клієнток пологових відділень. Розглянуто суть, переваги та перспективи застосованого підходу для управління процесами.
 • Item
  Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine: Linked, Interlinked or Unlinked?
  (2006) Semigina, Tetyana; Kishkina, Olga
  The paper explores the presence of connection between public health policy and public health research in Ukraine. Particularly, the authors' attention is paid to; the grounds for developing public health policy in Ukraine; priorities and main areas of public health research; the structure of public health research; input of international projects into public health research (such as Project CINDI, the International Renaissance Foundation, the World Bank, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, USAID, European Union). The perspective trends for developing connection between public health policy and public health research are outlined.
 • Item
  Формування здорового способу життя: моделі та підходи
  (2006) Коломієць, Анастасія; Бойко, А.
  Статтю присвячено висвітленню проблеми та різноманітних аспектів формування здорового способу життя. Розглянуто складові здорового способу життя; моделі формування здорового способу життя в громаді, їх класифікація та ефективність застосування. Обговорено стратегії формування здорового способу життя, а також - значення та особливості впровадження місцевих профілактичних заходів.
 • Item
  Social Enterprise as the Form of Deinstitutionalisation of Mental Health Services in Ukraine
  (2006) Golichenko, Olga
  The paper explores the connections of the processes of social enterprise (SE) development and deinstitutionalization of mental health services in Ukraine. The author argues that mental health social enterprises in Ukraine are developing under the influence of hybridized American-European SE cultures. The development precedes the process of deinstitutionalisation of mental health in Ukraine which leads to the unsustainability and fragility of social enterprise development in Ukraine. At the moment, SE development in Ukraine is a mechanism of temporal sustainability of existing programs for mental health users and support of local communities.
 • Item
  Соціальний діалог як інтегральний компонент удосконалення системи управління охороною праці
  (2006) Давиденко, Віталій
  Міжнародний досвід свідчить, що зміни в соціально-трудових відносинах у XX ст. в усіх країнах із соціальною ринковою економікою супроводжувались налагодженням соціального діалогу. Співпраця між представниками роботодавців, працівників та уряду спрямована, зокрема, на впровадження ефективної політики захисту від травматизму на виробництві. Через високий рівень травматизму та низький рівень розвитку громадського суспільства питання налагодження реального соціального партнерства для України є доволі актуальними.
 • Item
  Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні
  (2006) Шарій, Владислав; Лебедева, Ольга; Орел, Євгеній
  У статті проаналізовано можливі наслідки введення в дію Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", проект якого запропоновано в 2004 р. Розглянуто явища "упередженого відбору" та "ризику аморального вчинку", їх наслідки у разі введення в Україні загальнообов'язкового медичного страхування. Запропоновано шляхи подолання негативних чинників "ризику аморального вчинку" в Україні.
 • Item
  Фінансування системи охорони здоров'я в Україні через державний та місцевий бюджети
  (2006) Петренко, Олег
  Регіональна політика держави у соціально-гуманітарній сфері, до якої належить охорона здоров'я, повинна полягати у забезпеченні рівного доступу громадян, що проживають па територіях з різними економіко-географічними характеристиками, до життєво необхідних послуг цивілізації, отже, і до можливостей забезпечення здоров'я і отримання послуг у сфері здоров'я. Аналіз видатків на охорону здоров'я в Україні засвідчує нерівномірність отримання медичної допомоги представниками різних соціальних груп і різних територій, неврегульованість бюджетних відносин.
 • Item
  Printed Media Coverage of HIV/AIDS: the Results of All-Ukrainian Monitoring of the Most Popular Newspapers and Magazines
  (2006) Semigina, Tetyana
  The paper presents the results of the all-Ukrainian monitoring of the most popular printed mass media on the coverage of the HIV/AIDS problem. Particularly, the following issues are highlighted: the media discourse and AIDS epidemics; publication numbers and volumes; key publication topics; key publication characters, attitudes to HIV-positive people and sources of information; argumentation and quality of articles. The results of the research show a certain level of interest of journalists on the HIV/AIDS issues. Still the quality and argumentation of articles needs to be greatly improved.
 • Item
  Порушення прав осіб з інтелектуальною недостатністю у постсоціалістичних країнах Європи як рудимент патерналістської системи соціального захисту
  (2006) Угорчук, Роксолана
  У статті висвітлено стан реалізації прав осіб із інтелектуальною недостатністю в деяких країнах Східної Європи. Проаналізовано результати досліджень, проведених Міжнародною асоціацією захисту прав осіб із психічними розладами у закритих стаціонарних закладах.
 • Item
  Health Care Reforms in Estonia and Hungary: Lessons for Ukraine
  (2006) Pottier, Lua
  Countries of Central and Eastern Europe can be characterised by universal access health care systems. The specific of the region is that historical and continuing underfunding has resulted in poor infrastructure and lack of staff incentives. Almost all the countries of the region have started health care reforms but we can see dramatic differences in the achievements as some of them have succeeded enough to enter the EU while others are stuck on the way. This paper presents the experience of the health care reforms in two countries of Eastern Europe, reflects changes in structure and financing of the systems.