Соціальний діалог як інтегральний компонент удосконалення системи управління охороною праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Давиденко, Віталій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Міжнародний досвід свідчить, що зміни в соціально-трудових відносинах у XX ст. в усіх країнах із соціальною ринковою економікою супроводжувались налагодженням соціального діалогу. Співпраця між представниками роботодавців, працівників та уряду спрямована, зокрема, на впровадження ефективної політики захисту від травматизму на виробництві. Через високий рівень травматизму та низький рівень розвитку громадського суспільства питання налагодження реального соціального партнерства для України є доволі актуальними.
International experience proves that changes in the labour-market relations in all social economy countries have been done within the framework of social dialogue approach. Cooperation between representatives of the employers, employees and governmental structures is aimed, among other issues, at the effective policy on labour safety. In Ukriane, due to the high level of the occupational traumas and low level of the civic society development the issue of the social dialogue establishment is rather acute.
Description
Keywords
охорона здоров'я, охорона праці, травматизм, соціальне партнерство, стаття
Citation
Давиденко В. Соціальний діалог як інтегральний компонент удосконалення системи управління охороною праці / В. Давиденко // Маґістеріум. Вип. 25. Соціальна робота і охорона здоров'я / [упоряд.: Семигіна Т. В.]. - 2006. - С. 45-51.