Вип. 23. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Історико-філософське тлумачення тексту в альтернативних форматах історичної істини
  (2006) Кузьміна, Світлана
  У статті здійснено спробу дослідити наявність кореляції між ідеалами історичної істини і моделями історико-філософської інтерпретації, проаналізувати деякі відмінності методології філософського та історико-фічософського тлумачення тексту.
 • Item
  Етичний вимір томістичної аналогії
  (2006) Котусенко, Віктор
  У статті проаналізовано основні метафізичні засади застосування вчення Томи Аквінського про аналогію у контексті питання про висловлення поняття "блага" як одного з трансцендентальних понять, предикація яких залежить від розв'язання питання про предикацію поняття "сущого". Стверджується, що, попри недостатню увагу дослідників, котрі були схильні зосереджуватись на метафізичному та логічному вимірах томістичної аналогії, вона також; відіграє ваоїсливу роль у вченні про співвідношення між трансцендентним і трансцендентальним вимірами блага, характерного для створених речей.
 • Item
  Кант і проблема онтологічного аргументу
  (2006) Біловол, Ганна
  Статтю присвячено розгляду проблеми онтологічного аргументу у філософії Канта. На підставі аналізу змісту поняття "онтологічний аргумент" у текстах Канта стверджується, що в інтерпретації Канта онтологічний аргумент має невіддільні від нього досвідні передумови. Увагу придічено розгляду співвідношення доказу буття Бога з "Прослогіону" Ансельма Кентерберійського із кантівським розумінням і критикою онтологічного аргументу. Показано, що ідея онтологічної аргументації у розумінні Канта і Ансельма є спільною, проте особливості логічної структури цієї аргументації мають суттєві відмінності. Також висвітлено особливості Кантової критики онтологічного аргументу з акцентом на проблеми екзистенційної предикації і проаналізовано деякі напрями сучасної логіки.
 • Item
  Антропологічна символіка героїчного: сутність і типологія в українському контексті
  (2006) Комаров, Радіон
  У статті досліджується героїчне як антропологічний символ та важлива культурна категорія. Дасться визначення героїчного як культурного феномена, актуального в національно-культурному контексті. Визначається типологія героїчного в українському контексті та розкриваються головні елементи українського героїзму- політичний, хліборобський, інтелектуальний, поетичний, релігійний. Робляться висновки стосовно важливості героїчної символіки як означення глибших культурних сенсів.
 • Item
  Чи був Іларіон Київський єретиком? (Спроба апології)
  (2006) Коген, Євген
  Автор статті критично осмислює поширене уявлення про існування зв'язку спадщини митрополита Іларіона з вченням Григорія Ніського про апокатастасис.